Youth Organisations Forum, GOfor 

  1. Home
  2. Medlems- och partnerorganisationer
  3. Partnerorganisation i Turkiet

Efter kuppförsöket 2016 har brotten mot mänskliga rättigheter ökat i Turkiet, bland annat genom inskränkningar i rättsväsendet och förslag på ändringar i lagar som rör begränsningar av barn och ungas rättigheter. Barns, unga kvinnors samt HBTQpersoners organisering präglas i praktiken allt mer av en värdekonservativ syn. Yttrandefriheten och utrymmet för det civila samhället befinner sig i en allt mer svår situation, och fortsätter stegvis att inskränkas.

Femtio procent av Turkiets befolkning är under trettio år, och var tredje ung person saknar både grundläggande utbildning samt jobb, vilket är den högsta registrerade siffran bland OECD länderna. Turkiet har en ung historia av ungdomsorganisering, och de flesta organisationer som verkar för ungas rättigheter idag har på grund av små resurser och politiska svårigheter svårt att påverka och organisera sig i större skala. Sett till antalet unga i Turkiet så finns det jämförelsevist relativt få lokala ungdomsorganisationer och ännu färre på nationell nivå.  

Youth Organisations ForumGOfor, är ett nytt initiativ som startades 2013 och verkar och arbetar aktivt med att bidra till en inkluderande och demokratisk ungdomspolitik som skall fokusera på ungas rättigheter och behov. De har som mål att stärka ungas möjlighet till att engagera sig i och påverka samhället på lika villkor, så att unga får ett större inflytande i Turkiet.  

GOfor engagerar idag 71 av Turkiets ungdomsorganisationer för att medverka till att skapa en demokratiskt uppbyggd ungdomspolicy i landet. Plattformen tog form under 2012 som en reaktion till den ungdomspolicy som presenterades av den turkiska regeringen 2011. Plattformens medlemmar ställer sig kritiska till den nuvarande ungdomspolicyn då den, enligt dem, bygger på en konservativ politik som inte främjar ungas rättigheter och att processen av dess framtagande var varken demokratisk eller transparent.  

LSU och GOfor har varit partners sedan 2013 och de arbetar just nu framför allt med att vidga och inkludera unga i sitt nätverk, kompetensutveckla unga aktivister i påverkansarbete och med en kartläggning av ungas olika behov runt om i Turkiet. Parallellt bedrivs en intensiv dialog med regeringen om att plattformen skall få en reell roll i arbetet med att uppdatera ungdomspolicyn. GOfor:s långsiktiga mål är att få regeringen att se dem som en stark och legitim aktör som kan ta rollen som nationellt ungdomsråd istället för det regeringsstyrda ungdomsråd som nu håller på att ta form i Turkiet. 

Elias Efvergren

Programansvarig Utvecklingssamarbete, LSU