Youth Empowerment and Transformation Trust, YETT  

  1. Home
  2. Medlems- och partnerorganisationer
  3. Partnerorganisation i Zimbabwe

Under självständighetstiden på 80-talet gjorde Zimbabwe stora sociala och demokratiska framsteg, men efter millenniumskiftet blev demokratin allt mer hotad och befolkningens missnöje ökade. Idag har Zimbabwe en åttio-procentig formell arbetslöshet och de flesta som saknar jobb är ungdomar. Hela 62 procent av landets befolkning är under 25 år, samtidigt saknar en stor dela av dem grundläggande mänskliga rättigheter. Landets unga känner sig svikna av den äldre generationen och menar att det är de som måste stå upp för sig själva och vad de tror på, eftersom ingen kommer att ta striden för dem. 

Youth Empowerment and Transformation Trust, YETT, arbetar för att motverka detta och arbetar för att landets unga ska få verktygen och möjligheterna, så att de kan leda Zimbabwe i framtiden. Detta gör YETT främst genom att fånga upp och stimulera nätverk mellan ungdomsorganisationer, där målet är att stärk unga ledare för en demokratisk uppbyggnaden av Zimbabwe och att en slagkraftig ungdomsrörelse kan verka i landet. YETT har även ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter, då de både är underrepresenterade i samhällsbärande och styrande funktioner och att de verkar i en mansdominerad kultur.

Att arbeta med att försöka förändra samhället och unga personer situation är en tuff uppgift, eftersom prioriteringar som inte ligger i regeringens intresse gör det svårt att få igenom förslag för unga. Samtidigt har många svenska och internationella organisationer slutat att samarbeta med Zimbabwe under senare år, för att den politiska situationen i landet har varit problematisk. I kontrast till detta gör LSU tvärtom, eftersom vi ser att de internationella samarbetena istället har blivit viktigare än någonsin för att det unga civila samhället i Zimbabwe ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. LSU ser samarbetet med YETT som utvecklande för båda organisationer, då vi måste använda olika sätt att försöka påverka synen på unga i våra respektive länder. 

Samarbetet mellan LSU och YETT inleddes 2011 och har sedan dess har de varit en partner till LSU och resterande partnerländer.

Aniina Karlsdottir

Programkoordinator Internationellt Utvecklingssamarbete, LSU