STÖD TILL MEDLEMMAR

LSU samlar organisationer från hela spektrat av det unga civilsamhället. Här hittar du som är engagerad i en av våra medlemsorganisationer stöd och resurser. 

Utbildningar

LSU genomför utbildningar för unga i civilsamhället

Basaren

Köp och ladda ner material från vår kunskapsbank 

Nätverk

Vi anordnar nätverk för ledare i det unga civilsamhället

Medlemsdialog

En gång i månaden ordnar vi träffar för medlemmar 

Kontakta kansliet

Kontaktuppgifter till LSU:s kansli 

Kontakta styrelsen

Kontaktuppgifter till LSU:s styrelse