GS-träffar

Hur kan vi förbättra vår rekrytering? Hur introducerar jag en ny styrelse till organisationen och vad ska jag och min ordförande göra för att stärka vårt samarbete? Dessa och många fler frågor behandlar vi på GS-träffarna!

LSU anordnar workshops och föreläsningar för våra medlemsorganisationers generalsekreterare, kanslichefer och andra som är direkt anställda under styrelsen.

På träffarna behandlar vi ämnen som är särskilt relevanta för just högsta tjänsteperson, så som rekrytering, strategi, att arbeta nära både styrelse och kansli och arbetsgivarskap.

Mejl med inbjudan och närmare information om dessa träffar går ut till vår mejllista för generalsekreterare och kanslichefer. Har du inte fått ett mejl? Ta kontakt med oss.

Gå med i nätverket!

Amal Ibrahim Hassan
amal.ibrahim.hassan@lsu.se