1. Home
  2. Nyhet
  3. Alice Bergholtz är ny representant i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

Nu är det klart! Alice Bergholtz blir ny representant i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor. Alice är utsedd av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och den europeiska paraplyorganisationen European Youth Forum.

Kommittén för ungdomsfrågor är ett viktigt forum där ungas perspektiv lyfts och Alice ser fram emot att ta sig an uppgiften:

”Kommittén för ungdomsfrågor är en grundsten i Europarådets ungdomspolitik. Det känns fantastiskt kul och ärofyllt att få arbeta på denna internationella nivå med att stärka ungas fri- och rättigheter. Vad som beslutas i Europarådet har faktisk påverkan på våra liv, och därför är det stort och viktigt att unga är aktivt deltagande i de europeiska diskussionerna.”

Europarådet har 47 medlemsstater och har sedan 1949 arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter. För att säkerställa ungas deltagande i beslutsfattandet samverkar representanter från ungdomsorganisationer i Europa med medlemsstaternas regeringsrepresentanter. I kommittén för ungdomsfrågor tar de tillsammans från rekommendationer och prioriteringar för Europarådets arbete. För Alice kommer det vara viktigt att driva frågor som syftar till att utjämna möjligheterna för alla Europas unga:

“Jag kommer vara tydlig med vikten av att vi möjliggör lika villkor för att leva tryggt och fritt i Europa som ung. Unga är inte en homogen grupp, vi har olika bakgrunder, erfarenheter och viljor – men vi har alla samma rättigheter att forma våra egna liv och att ta plats i samhällsdebatten. Det behöver därför finnas strukturerat stöd för att bredda deltagandet i våra demokratiska processer, så att unga får tillgång till sin rätt att påverka det lokala, nationella, och europeiska samhället.”

Alice Bergholtz bor i Stockholm och studerar just nu masterprogrammet i media, kommunikation och kulturanalys på Södertörns högskola. Alice har lång erfarenhet av att arbeta med rättighetsfrågor i civilsamhället, främst genom sitt engagemang inom Scoutrörelsen. Mellan 2016 – 2017 var hon även Sveriges ungas representant i EU. Vid sidan av sina studier arbetar Alice på Svenska Parasportförbundet.

Alice blev invald under European Youth Forums årliga möte den 13 april och påbörjar sitt uppdrag nästa år, 2020. Uppdraget sträcker sig 2020–2021. LSU önskar Alice lycka till i sitt uppdrag och är övertygade om att hennes arbete kommer vara till stor nytta för Sveriges och Europas unga!

Kontakt:
Alice Bergholtz, alice.bergholtz@lsu.se tfn: 073 277 22 70  

Emelie Nilsson

TF. Verksamhetsledare Politik och Påverkan, LSU

Kategorier

Arkiv