1. Home
  2. Nyhet
  3. Alice Bergholtz är LSU:s kandidat till Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

Alice Bergholtz, 25 år och boende i Stockholm, kandiderar till Europarådets kommitté för ungdomsfrågor  under mandattiden 2020-2021. Valet avgörs på European Youth Forums årsmöte den 12-13 april.  

Europarådet har 47 medlemsstater och har sedan 1949 arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter. För att säkerställa ungas deltagande i beslutsfattandet samverkar representanter från ungdomsorganisationer i Europa och regeringsrepresentanter kring att ta fram rekommendationer och prioriteringar för Europarådets arbete på ungdomsområdet i kommittén för ungdomsfrågor (Advisory Council on Youth) . 

Alice har en lång erfarenhet inom det civila samhället med både en bakgrund som ideell och anställd inom Scouterna samt som pressansvarig för RFSL under Stockholm Pride. Inom LSU har hon synts i sitt uppdrag som ungdomsrepresentant i EU 2016–2017. Hon studerar för närvarande en master i media, kommunikation och kulturanalys och arbetar på Svenska Parasportförbundet.

Håll tummarna för Alice! 

Kontakt:
Alice Bergholtz, alice.bergholtz@lsu.se

Emelie Nilsson

Projektledare, Europa & EU

Kategorier

Arkiv