1. Home
  2. Nyhet
  3. Alice bloggar om NORDBUK

I veckan har jag deltagit på mitt tredje möte som Sveriges ungdomsrepresentant i NORDBUK, Nordiska barn- och ungdomskommittén. Uppdraget skiljer sig på rätt många sätt från de övriga representantuppdragen.

 

NORDBUK är ett rådgivande och koordinerande organ för frågor inom Nordiska ministerrådet som handlar om barn- och unga. Vi arbetar utifrån visionen att Norden ska vara det bästa stället för barn och unga. Nordiska ministerrådet är samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Man arbetar för en integrerad region och att främja mobilitet, att lära av varandra och samarbeta kring frågor där samarbete ger bättre resultat än att lösa det var för sig.

Kommittén består av 13 medlemmar. De fem nordiska länderna har två medlemmar vardera, en statlig representant och och en ungdomsrepresentant. Grönland, Färöarna och Åland har varsin statlig representant. Kommittén fattar beslut samstämmigt och alla har lika stor möjlighet att göra sin röst hörd. Detta är ett utmärkt exempel på co-management och där ungdomsrepresentanternas åsikter och tankar spelar lika stor roll.

Inför våra möten har ministerrådets sekretariat förberett möteshandlingar, som oftast är på runt 100-150 sidor skrivna på antingen danska, norska, svenska och ibland lite engelska. Under mötet förväntas vi fatta beslut om att anordna ett evenemang eller konferens, ge råd till hur sektorer inom ministerrådet kan integrera barn- och ungdomsperspektivet i en viss fråga eller projekt och en massa annat.

På agendan för tisdagens möte stod bland annat beslut om ett nytt namn för NORDBUKS stödprogram, diskussion kring behovet av samlad nordisk statistik kring barn och ungas levnadsvillkor och diskussion kring hur Info Norden – en informationssida för nordiska medborgare som vill veta mer om hur samhället fungerar i andra nordiska länder – ska arbeta med att ta fram information gällande frågor som rör barn och unga i de olika länderna.

Har du en fråga som berör barn och unga i Norden och som du vill att jag ska driva inom kommittén? Kontakta mig gärna på alice.kyander@lsu.se

Alice Kyander

Sveriges ungdomsrepresentant till NORDBUK

Kategorier

Arkiv