1. Home
  2. Nyhet
  3. Alice ställer upp för omval!
Vår representant Alice Bergholtz har sedan januari 2020 suttit som representant i Advisory Council on Youth (AC) i Europarådet, den europeiska institutionen för demokrati och mänskliga rättigheter. Alice har tagit en aktiv roll i kommitténs arbete och är även invald i kommitténs presidium med ansvar för ungas inflytande och växande utrymme för civilsamhället. Vi är glada att kunna berätta att Alice kandiderar om till mandatperioden 2022–2023.

Kommitténs uppgift är att besluta om ungdomssektorns budget, prioriteringar och aktiviteter, och är rådgivande till Europarådets ministerkommitté på alla frågor som berör unga. Skulle Alice få förnyat förtroende hoppas hon kunna driva frågor kopplat till:
– Säkerställa ungas inflytande i formella institutioner
– En rättvis digitalisering av demokratin
– Skydd för det unga civilsamhället

Alice väljs förhoppningsvis in under European Youth Forums årliga möte den 17–18 april där en samlad europeisk ungdomsrörelsen röstar om vilka som ska få sitta i kommittén. Håll tummarna!

Alice Bergholtz

Representant, Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

Kategorier

Arkiv