1. Home
  2. Nyhet
  3. Alla måste lära sig av den felaktiga bedömningen av SUM

Alla måste lära sig av den felaktiga bedömningen av Sveriges unga muslimer.     

Idag den 1 februari kom förvaltningsrättens besked att det inte funnits skäl för Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) att avslå Sveriges Unga Muslimers (SUM) ansökan om bidrag, eftersom föreningen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Det är andra gången förvaltningsrätten underkänner MUCF:s bedömning av SUM. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer uppmanar alla inblandade att lära sig av den här situationen och diskutera vidare hur det muslimska civilsamhället kan bedömas och bemötas på ett mer rättssäkert sätt i en samtid som påverkas av islamofobi. 

– Den här domen är viktig för framtida bedömningar och visar på behoven av att öka tydligheten i demokratikriterierna och framförallt dialogen med ungdomsorganisationer. Nu måste vi arbeta tillsammans med både MUCF och Sveriges Unga Muslimer för att bygga förtroende och se till att det här inte ska hända igen, säger Rosaline Marbinah, ordförande i LSU.  

Den hårda granskningen av Sveriges unga muslimer har inneburit en ökad misstro och minskat demokratiskt utrymme för det muslimska civilsamhället i sin helhet samt påverkat beslut och attityder mot lokala muslimska föreningar. Utöver att konstatera felen måste MUCF nu arbeta för att återställa SUM:s förtroende. Det ömsesidiga förtroendet mellan stat och civilsamhället står inför tydliga utmaningar och dagens beslut kan lära oss alla om hur det kan bli bättre.   

– Just nu pågår en utredning om demokratikriterier i bidragsgivning till civilsamhället. För LSU är det centralt att allt sådant arbete utgår ifrån en tillit till respektive organisations egna demokratiska mekanismer för att lösa problem i verksamheten. Den möjligheten ska ges till hela civilsamhället och inte påverkas av fördomar, säger Rosaline Marbinah 

Sveriges Unga Muslimer (SUM) är en ungdomsorganisation som sedan 1991 samlar lokalföreningar som drivs av unga muslimer och verkar för ”medlemmars positiva deltagande ansvar och engagemang i samhället”. SUM är medlemmar i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, som samlar svenska ungdomsorganisationer och arbetar för att stärka ungas demokratiska organisering. Inför 2017 avslogs SUM:s bidragsansökan av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med hänvisning till att SUM haft kontakter med andra aktörer och inbjudna föreläsare som inte respekterat demokratins idéer. I november 2017 underkände förvaltningsrätten MUCF:s beslut varpå myndigheten gjorde en ny bedömning som åter landade i avslag, och i februari 2019 underkänns även den av förvaltningsrätten.

Kontakt:
rosaline.marbinah@lsu.se

076-710 44 49

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv