Engagera dig i CivSam-rådet

 

Inom ramen för LSU:s nya strategi med tonvikt på ett LSU som fungerar som den gemensamma plattformen för ungdomsrörelsen sjösätter vi vårt nya format: rådsgrupper.

Först ut är det civilsamhällespolitiska rådet. I ett snabbt föränderligt läge för barn- och ungdomsorganisationer ökar behovet av tätare dialog och samverkan inom ungdomsrörelsen. I denna fråga som handlar om ungdomsrörelsens mest grundläggande förutsättningar är gemensam mobilisering och koordinering ett effektivt sätt att driva förändring. I rådet samordnas politiska krav, den politiska dialogen och påverkansarbetet inom den prioriterade frågan.

Rådet är till för dig som sitter i styrelsen för eller jobbar hos en av LSU:s medlemsorganisationer och med fokus på påverkansarbete eller liknande. Kanske är du ordförande, påverkansansvarig eller generalsekreterare.

Frekvensen och datum för mötena bestäms under rådets första möte. Rådets möten sker på LSU:s kansli, med möjlighet att delta digitalt. Gör din intresseanmälan nedan, mer information om första träff kommer inom kort!

Vad innebär det att vara med i rådet?

Som medlem i rådet kommer du att:

  • Vara med och samordna gemensamma politiska krav och påverkansarbete inom rådets prioriterade fråga.
  • Delta i utformningen av rapporter, debattartiklar, uttalanden och analyser.
  • Utbyta information och bli uppdaterad om de politiska processerna vi följer.
  • Som medlem i en arbetsgrupp ges också möjlighet att delta i dialogmöten med relevanta politiker, departement och myndigheter.

Hur fungerar råden?

Råden tillsätts och avvecklas av LSU:s styrelse eller kanslichef och fungerar som en koordinerande länk mellan medlemsorganisationerna för frågor av gemensamt intresse. Frekvens på möten och dagordningen sätts i samråd med gruppens medlemmar.

Gör din intresseanmälan nedan, mer information om första träff kommer inom kort! Jag godkänner att LSU sparar mina uppgifter under ett år enligt GDPR

Mona Nechma

Chef nationell utveckling, policy och kommunikation

mona.nechma@lsu.se