1. Home
  2. Nyhet
  3. Anmälan konsultation LSU:s strategi

Anmälan till konsultation om LSU:s strategi

Till LSU:s årsmöte 2019 kommer styrelsen lägga fram förslag för ett nytt strategidokument som ska leda LSU:s fokus, riktning och vägval framöver. LSU är en medlemsstyrd organisation varför medlemsorganisationernas åsikter om strategins utformning är avgörande. De här konsultationsfrågorna är utformade för att ni som medlemsorganisation ska få möjlighet att påverka LSU:s strategiarbete. Under juni arrangerar vi därför tre konsultationstillfällen där representanter från din organisation har möjlighet att påverka LSU:s framtida strategi och riktning. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta på något av tillfällena.

I enlighet med GDPR vill vi informera dig om att vi kommer spara dina uppgifter som deltagare till ett halvår efter arrangemangen. Detta för att kunna skicka ut information, handlingar och utvärdering till dig. 

Alla fält markerade med en liten stjärna * är fält som måste fyllas i, för att du ska kunna skicka in din anmälan.

Länk till nuvarande strategidokument

Länk till konsultationsfrågor