1. Hem
  2. Nyhet
  3. Ansökan öppen – bli ungdomsrepresentant i EU!

Nu söker LSU fyra nya ungdomsrepresentanter till EU! Två reppar kommer att representera Sveriges unga i EU:s ungdomsdialog, och två reppar kommer delta i det helt nya representantuppdraget i Europe Goes Local.

Två reppar kommer att representera Sveriges unga i EU:s ungdomsdialog från 1 juli 2023 till den 31 december 2024. Det är en politisk process som skapar möten mellan unga och beslutsfattare. Genom EU:s ungdomsdialog har unga möjlighet att påverka EU-politiken på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Att vara EU-representant innebär att ditt uppdrag är att representera LSU och Sveriges unga på de plattformar där ungdomspolitiken i EU diskuteras. EU-representanterna har två övergripande uppgifter. Den ena är att samla in åsikter från Sveriges unga i aktuella politiska frågor och den andra är att delta i möten och konferenser på EU-nivå. EU-representanterna har en viktig roll och ges stort eget ansvar.

Två reppar sökes även till det helt nya representantuppdraget i Europe Goes Local! Uppdraget löper från 1 juli 2023 till den 30 juni 2025. Europe Goes Local hör till det område av EU:s ungdomsstrategi som syftar till att stärka unga. Genom Europe Goes Local stärks den öppna fritids- och ungdomsverksamheten och alla unga har på det sättet möjlighet att få en meningsfull fritid. Att vara EGL-representant innebär att ditt uppdrag är att representera LSU och dess medlemsorganisationer på olika plattformar där ungdomspolitik diskuteras. EGL-representanterna har två övergripande uppgifter. Den ena är att sprida information om Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet i form av föreläsningar och den andra är att delta i olika möten och event framför allt på lokal och nationell nivå. 

Du som söker ska vara engagerad i någon av LSU:s medlemsorganisationer och vara mellan 18 år och 25 år när uppdraget påbörjas.

Ansök senast 7 maj!

Kontakt

Johan Gebo

johan.gebo@lsu.se

Liknande nyheter
LSU kommenterar statsbudgeten 2024

LSU kommenterar statsbudgeten 2024

Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2024. Det är LSU:s roll att granska, kommentera och följa upp hur den svenska regeringen prioriterar barn, ungdomar och vår demokratiska organisering.

read more