kKSvensk text nedan

Calling all visionary changemakers! 

Join the Youth Conference Adventure: Empowering Youth for the Triple Planetary Crisis & Gender Equality! 

The triple planetary crisis; climate change, pollution and biodiversity loss are issues that urgently need to be resolved for people today and for future generations to have a viable future on this planet. How these issues are tackled can have a profound impact on gender equality and young people in all their diversity. What do young people need in order to meaningfully and efficiently engage in climate action? How can we make sure that the green transition is gender equal and just? What are the Nordic responsibilities? And how do we get there? 

Imagine a gathering of fearless young activists from the Nordic, Baltic, and international regions, coming together to tackle gender equality and youth rights amidst the triple planetary crisis. Organized by LSU, the Nordic Council of Ministers, and UN Women’s Nordic Liaison Office, this conference will ignite your superpowers and propel you towards concrete policy changes. 

 

Key Details:

Date: Oct 27, 2023 (with welcome dinner on Oct 26)
Location: UN City in Copenhagen
Who can apply: Young activists aged 18-30 from the Nordic and Baltic regions (international representatives welcome)
Language: English 

Selected participants will have travel and accommodation expenses covered.

Apply now by filling out the form!

 

 

Spread the word and nominate exceptional individuals. Together, let’s create a just and sustainable future. 

 

Warm regards,

LSU

Nordic Council of Ministers

UN Women

 

 

 

 

Den trippel-planetära krisen; klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald är frågor som snarast måste lösas för människor idag och för framtida generationer. Hur dessa frågor hanteras kan ha en djupgående inverkan på jämställdhet och unga människor i all deras mångfald. Vad behöver unga människor för att på ett meningsfullt och effektivt sätt engagera sig i dessa frågor? Hur kan vi se till att den gröna omställningen är jämställd och rättvis? Vad är det Nordiska ansvaret? Och hur tar vi oss dit? 

Vi är glada att kunna berätta om denna konferens som är organiserad gemensamt av LSU, Nordiska och Baltiska expertgruppen för klimat- och miljö Nordiska ministerrådet och UN Women’s Nordic Liaison Office. Vi hoppas att ni, våra MOs ska vara taggade på att ansöka! 

Konferensen syftar till att förbättra kapacitetsuppbyggnad och ge unga människor möjlighet att förespråka sina rättigheter inom klimat- och jämställdhetsfrågor. Genom att främja samarbete och dialog mellan ungdomar över regioner strävar vi efter att föreslå konkreta rekommendationer som kommer att presenteras för beslutsfattare och spela en viktig roll i kommande möten, exempelvis COP28. 

Viktiga detaljer: 

Datum: 27 oktober 2023 (ankomst och välkomstmiddag 26 oktober)
Plats: FN-staden i Köpenhamn, Marmorvej 51
Vem kan söka: Unga aktivister från 18-30 år från Norden och Baltikum (vissa platser kommer att tilldelas internationella representanter)
Språk: Konferensen kommer att vara på engelska

Utvalda deltagare kommer att få sina rese- och logikostnader täckta, för att säkerställa att ekonomiska hinder inte hindrar deras deltagande. 

Intresserade personer från Norden, Baltikum och internationella representanter uppmanas att ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret här.

Ansökningsperioden kommer att vara öppen fram till den 20 augusti och slutgiltiga beslut om utvalda deltagare kommer att meddelas i slutet av augusti. 

Vi välkomnar dig också att nominera exceptionella unga individer från ditt nätverk eller organisation som kan bidra med värdefulla insikter och perspektiv till konferensen. Vi tror att genom att gå samman kan vi skapa en kollektiv påverkan och driva positiv förändring. Dela gärna informationen med dina kontakter, organisationer och nätverk, eftersom vi strävar efter att nå en mångfaldig och engagerad grupp av deltagare. 

Låt oss tillsammans bana väg för en mer rättvis och hållbar framtid. Vi ser fram emot ditt aktiva deltagande i denna betydelsefulla konferens! 

 

Varma hälsningar, 

Landsrådet för Sveriges Barn- och Ungdomsorganisationer (LSU) 

Nordiska ministerrådet 

UN Women

Kontakt

Tova Lindqvist
tova.lindqvist@lsu.se