1. Home
  2. Nyhet
  3. LSU:s nationella asyl-och migrationsnätverk

Detta nätverk är för dig som arbetar med politik som rör asyl och migration verksamhet av och för nyanlända och asylsökande barn och unga. I nätverket kommer du få träffa andra som arbetar med liknande verksamhet, utbyta erfarenheter, hitta samarbeten och fördjupa dig inom olika teman som bestäms tillsammans i gruppen. Nätverken är öppna för anmälan under hela året, så fler deltagare kan tillkomma under tiden för nätverket.

Nätverken är en del av LSUs samordningsprojekt (asyl-och migrationsprojekt) med syfte att stärka, samordna och synliggöra ungdomsorganisationernas arbete med unga nyanlända och asylsökande och att stärka unga nyanlända och asylsökandes egen organisering. Under hösten 2018 kommer LSU ordna två nationella nätverksträffar med fokus på påverkansarbete och EU:s asylpolitik. Det är även bra tillfällen att träffa andra inom ungdomsrörelsen som arbetar med samma fråga och dela med sig sina erfarenheter och kunskaper samtidigt som ni får kunskapshöjande information från en extern föreläsare.

Träffar 
  • Stockholm den 7 november.

Fokus: Hur påverkar unga i Sverige för en human asylpolitik?

Har du eller din organisation funderat på hur många ungdomsorganisationer som jobbar med målgruppen unga asylsökande och nyanlända?

Eller har ni till och med tänkt på hur ni ska föra fram demokratisk inkludering och humanitär asylrätt, gemensamt med andra organisationer?

I så fall, är denna nätverksträff en stor tillgång för dig som söker andra organisationer vars styrkor är dina svagheter.

Det kommer även finnas möjlighet att lyssna på panelsamtal om påverkansarbete för humanitär asylrätt. I panelen deltar Hannah Nyberg från Refugees Welcome och Masoumeh Rezai från Ung i Sverige, samtalet leds av Fatemeh Khavari från LSU.

Praktisk information

Datum: 7 november
Tid: kl15:30 – 18:30
Plats: ABF-huset i Stockholm

 

  • Malmö den 28 november – fokus på EU:s asylpolitik. Mer information kommer senare!
Praktisk information

Tid för båda nätverksträffarna är kl: 15:30 – 18:00

Matigare fika bjuds det på under träffarna. 

Anmälan gör du här nedan 

Seinab Hilowle

Projektledare, Demokratisk inkludering

Kategorier

Arkiv

Anmälan till nationella asyl-och migrationsnätverk

I enlighet med GDPR vill vi informera dig om att vi kommer spara dina uppgifter som deltagare till ett halvår efter arrangemangen. Detta för att kunna skicka ut information, handlingar och utvärdering till dig. 

Alla fält markerade med en liten stjärna * är fält som måste fyllas i, för att du ska kunna skicka in din anmälan. 

Vill du anmäla dig till båda träffarna behöver du göra anmälan för respektive ort.

Vilken ort vill du anmäla dig till? *

Din Ålder *

Din könsidentitet *

Jag godkänner att mina personuppgifter sparas *