1. Home
  2. Nyhet
  3. Candidate to the board of the European Youth Forum
We are happy to announce our nomination of Noura Berrouba to
the board of the European Youth Forum.

The European Youth Forum is the platform of youth organisations in Europe. We represent over 100 youth organisations, which bring together tens of millions of young people from all over Europe. Noura is vice president of LSU and brings with her over a decade of engagemang in youth civil society. LSU hopes to strengthen the work on expanding civic space at the european level and ensure a conducive environment for the european youth movement. Noura would be an exemplary representative of the european youth movement with almost two decades of experience from the Swedish, European and global youth movement, and the perspectives and skills she’s gained along the way. Noura is the champion the European Youth Forum needs. Noura will keep her role as vice president in LSU.

Noura is 26 years old and has studied public international law at the Swedish Defence University. Her engagemang in LSU stretches over 4 years. She was previously a member of the board of LSU and LSU:s and Sweden’s youth representative to the UN General Assembly. In 2020-2021 she serves as vice president of LSU. Her engagement in the youth movement stretches over almost two decades and several continents. We are proud over the possibility to lend out her engagement and competence in service of the european youth movement.

 

Svensk översättning följer här

LSU är glada att idag nominera Noura Berrouba till European Youth Forums styrelse.

European Youth Forum är plattformen för ungdomsorganisationer i Europa. European Youth Forum representerar över 100 ungdomsorganisationer som samlar tiotals miljoner ungdomar från hela Europa. Noura är andre vice ordförande för LSU och tar med sig ett mångårigt engagemang i ungdomsrörelsen och civilsamhället. LSU:s förhoppning är att kunna stärka arbetet med växande demokratiskt utrymme på europeisk nivå och säkerställa goda villkor för den europeiska ungdomsrörelsen. Noura skulle vara en exemplarisk representant för den europeiska ungdomsrörelsen med sin 15 år långa erfarenhet från den svenska, globala och europeiska ungdomsrörelsen, och de förmågor hon samlat på sig längs vägen. Noura är den kämpe European Youth Forum behöver. Noura behåller sitt uppdrag som vice ordförande i LSU.

Noura är 26 år gammal och har studerat folkrätt vid Försvarshögskolan. Hennes engagemang i LSU sträcker sig över 4 år. Hon har tidigare suttit som ledamot i LSU:s styrelse och varit LSUs representant till FN:s generalförsamling. 2020-2021 är hon andre vice ordförande för LSU. Hennes engagemang i ungdomsrörelsen sträcker sig över ett decennium och flera kontinenter. Vi är stolta över möjligheten att att få dela med oss av hennes kompetens och engagemang till den europeiska ungdomsrörelsen.

 

Noura Berrouba

Vice-ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv