1. Home
  2. Nyhet
  3. Med anledning av Coronaviruset

Coronavirusets framfart drabbar stora delar av vårt samhälle, så även ungdomsrörelsen. Här hittar ni samlad information om hur LSU arbetar med anledning av virusspridningen. 

LSU förhåller sig till Regeringen och Folkhälsmyndighetens rekommendationer.
Uppdaterad information hittas på www.krisinformation.se

Stödpaket från regeringen
MUCF har gjort en sammanställning av alla de stödåtgärder som regeringen tillsatt, varav många även gäller civilsamhället. Det gäller arbetsgivaravgifter, stöd för sänkt hyror, bidrag för att stötta särskilt utsatta. Du hittar uppdaterad info på MUCF:s hemsida. 

Kansliet stängt
Sedan den 16 mars har vi stängt ner LSU:s kansli på Stora Essingen i Stockholm och personalen arbetar nu hemifrån. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta från distans om arbetet tillåter det. Vi har än så länge enbart beslutat oss för att ställa in ett seminarium inom verksamheten Ung i Utveckling, övriga aktiviteter har vi genomfört digitalt. Vi fick stor uppslutning på både vårt seminarium ”Snacka antirasism – afrofobi & islamofobi” samt vår utbildning Ung med Makt, vilket visar på den potential som även digitala möten erbjuder. Kansliet har under den gångna vecka förvärvat ny kunskap i hur man kan använda de digitala verktygen, vilket för oss är en positiv nyhet i en annars allvarlig situation. När det gäller evenemang längre fram i tiden så kommer anmälda deltagare få information om eventuella förändringar via mailkontakt.

Möte med Amanda Lind 18 mars
I onsdags den 18 mars bjöd kulturminister Amanda Lind in delar av civilsamhället, däribland LSU, för att prata igenom den rådande situationen och vilka effekter det får på allas våra verksamheter. På mötet tog LSU upp att mycket av ungdomsrörelsens verksamhet ställs om men att det också finns verksamhet som ställs in såsom stora konferenser. Vi upplever en demokratisk såväl som ekonomisk oro när stadgar, verksamhetsplaner och bidragsöverenskommelser inte kan efterföljas. Ekonomin blir lidande av minskad verksamhet samtidigt som det blir färre demokratiska mötesplatser. Amanda Lind förtydligade samtidigt att de åtgärder som satts in för näringslivet d.v.s. insatser kring skatteregler, karensdagar och sjuklön även gäller för civilsamhället.

Medlemmar är också oroade över att vi ska tappa fokus på de frågor som är viktiga utanför Coronakrisen. Mötet lyfte även behovet av ungas frivillighet och hur den kan främjas. Det är ju ungdomsrörelsens fråga, som vi behöver diskutera mer om och där medlemsorganisationernas ord blir vägledande. Fullständiga mötesanteckningar med förslag på åtgärder har mailats ut till alla medlemsorganisationer.

 

Inbjudan till möte
20 mars tilldelade regeringen 1 miljard kronor till kulturen och idrotten. Det tycker vi är positivt, att civilsamhällets olika delar ska få stöd att klara sig. Vi har fått information om att detta tillskott tyvärr inte gäller barn- och ungdomsorganisationer, vilket är väldigt beklagligt. Vi har under mars månad kommunicerat med regeringskansliet om medlemsorganisationernas olika behov och att de måste skapa åtgärder. Vi kommer självklart att fortsätta driva detta viktiga påverkansarbete och de diskuterar nu internt om lösningar.

Möte med LSU:s medlemsorganisationer ägde rum 28 mars och 2 april.

 

Satsningar för att möta ökad utsatthet i samband med det nya coronaviruset
Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor avsätts till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer.

Möte med Amanda Lind 24 april
Idag hade LSU:s ordförande och generalsekreterare tillsammans med några andra civilsamhällesföreträdare ett möte med Amanda Lind som är ansvarig minister för ungdoms- och civilsamhällespolitiken. De senaste veckorna har vi på LSU fört mycket samtal med er våra medlemmar och samlat in era behov och bidrag. Nu har vi delat med oss av detta till ministern och i nästa vecka kommer vi skicka en kort rapport med sammanställda förslag för vad vi ser så här långt. Fortsätt gärna att höra av er med hur ni har det! Både till oss och till NOD som sammanställer veckorapporter om hur det står till i civilsamhället. Vi tackar ministern för att dialogen fungerar och hoppas att vi kommer kunna se tydligare ekonomiska satsningar på ungdomsrörelsen framöver!

 

Debattartikel 21 april
Något som bidrog till att mötet med Amanda Lind kom till är den debattartikel som LSU tillsammans med flera paraplyorganisationer skrev om att regeringen har glömt bort civilsamhället.
Här kan ni läsa debattartikeln. 

Kort efter debattartikeln skrev Kristdemokraterna en debattartikel som svar, där de vill prioritera civilsamhället vilket också är en av deras tre prioriteringar i skuggbudgeten. Kristdemokraterna vill satsa 1,8 miljarder på civilsamhället. Vi civilsamhällesorganisationer är i kontakt med dem och LSU arbetar nu för att möta dem enskilt samt med andra partier. 

Rekommendationer till regeringen
LSU har tagit fram en rapport till regeringen utifrån våra medlemsorganisationers behov. Regeringen har mottagit rapporten. Under majmånad kommer LSU att begära svar på våra åtgärdsrekommendationer.

Beredskap för förändrad verksamhet
Kontaktnätet har sammanställt en bra lista med information från olika arrangörer och bidragsgivare.

Nedan kan ni hitta information med anledning av Coronaviruset från följande bidragsgivare:

MUCF: https://www.mucf.se/aktuellt/information-med-anledning-av-coronaviruset
Arvsfonden: https://www.arvsfonden.se/nyheter/rekommendation-till-projekt-med-anledning-av-corona
Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/corona-virus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

Regeringen har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare: https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransning-sammankomster

Folkhälsomyndigheten har ett verktyg för utvärdering av arrangemang som ni kan hitta här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Bidrag som går att söka för kompensation
Radiohjälpen har en effektiv bidragsfördelning som syftar till att hjälpa sårbara grupper i samhället. Exempel på organisationer som har sökt därifrån är Parasport Sverige som har beviljats 700 000 kr samt Rädda Barnen som har beviljats runt en halv miljon kronor. Tiden mellan att ansökan skickas in till att besked kommer var ungefär en vecka. De agerar med andra ord snabbt men det kan självklart variera. Mer information hittar ni här.

Ett annat tips är att European Youth Foundation har ett extra insatt stöd till barn- och ungdomsorganisationer på lokal och nationell nivå, som arbetar med Coronakris-åtgärder. Maxbeloppet att söka är 100 000 kr. Mer information hittar ni här. 


LSU:s roll

LSU ska underlätta för er organisering och att ni ska fortsätta kunna bedriva den verksamhet som ni vill bedriva. Tack till er för allt ni gör varje dag, när det är kris och när det inte är det. Civilsamhället går alltid in med sin styrka, sitt hjärta och gemenskap när samhället behöver det som allra mest.

Vad gäller LSU och Coronakrisen uppdaterar vi medlemsorganisationer löpandes via mejl, nyhetsbrev och sociala medier. Hör gärna av er till oss på LSU om hur Coronakrisen påverkar er, både inför och efter mötena så att vi alltid framför relevant information till våra makthavare.

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv