Coronavirusets framfart drabbar stora delar av vårt samhälle, så även ungdomsrörelsen. Här hittar ni samlad information om hur LSU arbetar med anledning av virusspridningen. 

LSU förhåller sig till Regeringen och Folkhälsmyndighetens rekommendationer.
Uppdaterad information hittas på www.krisinformation.se

Kansliet stängt
Sedan den 16 mars har vi stängt ner LSU:s kansli på Stora Essingen i Stockholm och personalen arbetar nu hemifrån. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta från distans om arbetet tillåter det. Vi har än så länge enbart beslutat oss för att ställa in ett seminarium inom verksamheten Ung i Utveckling, övriga aktiviteter har vi genomfört digitalt. Vi fick stor uppslutning på både vårt seminarium ”Snacka antirasism – afrofobi & islamofobi” samt vår utbildning Ung med Makt, vilket visar på den potential som även digitala möten erbjuder. Kansliet har under den gångna vecka förvärvat ny kunskap i hur man kan använda de digitala verktygen, vilket för oss är en positiv nyhet i en annars allvarlig situation. När det gäller evenemang längre fram i tiden så kommer anmälda deltagare få information om eventuella förändringar via mailkontakt.

Möte med Amanda Lind
I onsdags den 18 mars bjöd kulturminister Amanda Lind in delar av civilsamhället, däribland LSU, för att prata igenom den rådande situationen och vilka effekter det får på allas våra verksamheter. På mötet tog LSU upp att mycket av ungdomsrörelsens verksamhet ställs om men att det också finns verksamhet som ställs in såsom stora konferenser. Vi upplever en demokratisk såväl som ekonomisk oro när stadgar, verksamhetsplaner och bidragsöverenskommelser inte kan efterföljas. Ekonomin blir lidande av minskad verksamhet samtidigt som det blir färre demokratiska mötesplatser. Amanda Lind förtydligade samtidigt att de åtgärder som satts in för näringslivet d.v.s. insatser kring skatteregler, karensdagar och sjuklön även gäller för civilsamhället.

Medlemmar är också oroade över att vi ska tappa fokus på de frågor som är viktiga utanför Coronakrisen. Mötet lyfte även behovet av ungas frivillighet och hur den kan främjas. Det är ju ungdomsrörelsens fråga, som vi behöver diskutera mer om och där medlemsorganisationernas ord blir vägledande. Fullständiga mötesanteckningar med förslag på åtgärder har mailats ut till alla medlemsorganisationer.

Inbjudan till möte
Idag tilldelade regeringen 1 miljard kronor till kulturen och idrotten. Det tycker vi är positivt, att civilsamhällets olika delar ska få stöd att klara sig. Vi har fått information om att detta tillskott tyvärr inte gäller barn- och ungdomsorganisationer, vilket är väldigt beklagligt. Vi har under veckan kommunicerat med regeringskansliet om medlemsorganisationernas olika behov och att de måste skapa åtgärder. Vi kommer självklart att fortsätta driva detta viktiga påverkansarbete och de diskuterar nu internt om lösningar.

LSU vill ta ett samlat grepp kring vår situation, konsekvenser och beredskap för ungdomsrörelsen under Coronakrisen. Därför kallar LSU:s ordförande Rosaline Marbinah till digitala möten som kommer att hållas vid två tillfällen:

– Torsdag den 26 mars kl. 13.00 – 15.00
– Torsdag den 2 april kl. 13.00 – 15.00

För att delta på mötet mailar ni rosaline.marbinah@lsu.se.

Beredskap för förändrad verksamhet
Kontaktnätet har sammanställt en bra lista med information från olika arrangörer och bidragsgivare.

Nedan kan ni hitta information med anledning av Coronaviruset från följande bidragsgivare:

MUCF: https://www.mucf.se/aktuellt/information-med-anledning-av-coronaviruset
Arvsfonden: https://www.arvsfonden.se/nyheter/rekommendation-till-projekt-med-anledning-av-corona
Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/corona-virus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

Regeringen har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Folkhälsomyndigheten har ett verktyg för utvärdering av arrangemang som ni kan hitta här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/


LSU:s roll

LSU ska underlätta för er organisering och att ni ska fortsätta kunna bedriva den verksamhet som ni vill bedriva. Tack till er för allt ni gör varje dag, när det är kris och när det inte är det. Civilsamhället går alltid in med sin styrka, sitt hjärta och gemenskap när samhället behöver det som allra mest.

Vad gäller LSU och Coronakrisen uppdaterar vi medlemsorganisationer löpandes via mejl, nyhetsbrev och sociala medier. Hör gärna av er till oss på LSU om hur Coronakrisen påverkar er, både inför och efter mötena så att vi alltid framför relevant information till våra makthavare.

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv