1. Home
  2. Nyhet
  3. De representerar Sveriges unga i FN 2021

LSU har utsett Daniel Samuelsson och Yasmine Djelloul att representera Sveriges unga i FN 2021. De kommer bland annat att delta i regeringsdelegationerna till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli och till tredje utskottet i FN:s generalförsamling i september.

LSU utser årligen representanter till möten och processer på FN-och EU-nivå, med syftet att öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga och få inflytande och makt på internationella arenor. 2021 års FN-representanter är nominerade av KFUM och CISV.

Daniel Samuelsson från Uppsala representerar Sveriges unga under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling som följer upp staters arbete med de globala målen. Daniel studerar just nu en masterutbildning i internationella och europeiska relationer och har en bakgrund i KFUM Sverige. Han har även har tidigare erfarenhet av att närvara på FNs klimattopmöte COP.

Han ser framemot att representera och inkludera unga i arbetet inför högnivå forumet för hållbar utveckling:

För mig känns det väldigt stort att få representera Sveriges unga och att få möjlighet att bidra i arbetet med frågor som är centrala för framtiden. I synnerhet att bekämpa klimatkrisen, som är avgörande för att långsiktigt kunna nå de andra globala målen.

Yasmine Djellul från Bromma representerar Sveriges unga i tredje utskottet i FN:s generalförsamling. Utskottet arbetar särskilt med mänskliga rättigheter. Yasmine har en bakgrund i fredsorganisationen CISV Sverige och har även varit engagerad i Utrikespolitiska föreningen i Stockholm. Yasmine studerar just nu kandidatprogrammet i nationalekonomi och statsvetenskap på Stockholms Universitet. Hon ser framemot att få arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter:

Jag brinner starkt för frågor som rör social rättvisa och mänskliga rättigheter och ser fram emot att kavla upp ärmarna och höja rösten för ett ökat utrymme och bättre förutsättningar för ungas organisering.

LSU har skickat ungdomsrepresentanter till FN sedan 1998. Dessa väljs av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som idag utser totalt tre representanter till FN. Utöver FN:s högnivåforum för hållbarutveckling och Generalförsamlingen, utser LSU en representant till klimattopmötet COP och har sedan tidigare en representant i Svenska Unescorådet.  

Feben Hadgu

Projektledare FN och Norden, LSU

Kategorier

Arkiv