Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd, SDG summit, högnivåforum för hållbar utveckling. Dessa är några få av alla viktiga möten som kommer hållas under 2023, och vi anser att det inte bara är beslutsfattarnas röster som ska få höras under dessa möten! Därför bjuder vi den 4 maj 2023 in er till att delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och meningsfulla deltagande i FN.

Workshopen leds av Bitanya Kassaye, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling med fokus på hållbarhet och Oskar Siri, representant till FN:s generalförsamling med fokus på mänskliga rättigheter. Under workshopen diskuterar vi tre olika teman med koppling till Agenda 2030. Upplägget kommer vara roterande och de tre temana är: Hållbara städer och samhällen, Minskad ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen.

När? 4 maj 2023 kl. 16.00-18.30

Vem kan delta? Workshopen riktar sig till dig som är förtroendevald eller engagerad medlem inom det unga civilsamhället.

Var? Workshopen kommer hållas i hybridformat, deltagande kan alltså ske både via Zoom men även på plats i kansliet.

Frågor? Mejla bitanya.kassaye@lsu.se eller oskar.siri@lsu.se

Sista anmälningsdag är den 18 april 2023

Anmäl dig här!