LSU:s klimatrepresentanter Axel Eriksson och Alice Gimbro Frisk har i samråd med representanter för den svenska ungdomsrörelsen tagit fram “red lines” som ska föras fram och följas upp efter COP28 – FN:s stora klimatkonferens. Läs dem nedan!