1. Home
  2. Nyhet
  3. Det här hände under Utbildningskommissionen

Hej!

Utbildningskommissionen inleddes med att en del viktiga dokument behandlades, det vill säga Medium Term Strategy, arbetsprogram och budget. Rent praktiskt fick varje land hålla ett inlägg om sina prioriteringar inom utbildning. Sverige betonade att FN:s hållbarhetsmål är centrala. Bland annat lyftes ett rättighetsperspektiv, jämställdhetsfokus samt Education for Health and Well-being.

Den första dagen antogs också en global konvention om erkännande av högre utbildning, något som Unesco har arbetat för i över tio år!

En av anledningarna till att förhandlingarna är så otroligt spännande att följa, är att det pågår en ständig maktkamp mellan raderna. Den är svår för mig som nybörjare att uppmärksamma, men våra experter och tjänstemän är skickliga på att avstyra den. Ett exempel är när länderna gör inlägg om ”ethics and morality education”, som motpol till exempelvis sexualundervisning. Eller när ”human rights-based approach” omskrivs till ”humanism”, i ett försök att undvika de mänskliga rättigheterna.

Andra dagen fortsatte diskussionerna om Unescos arbete med SDG 4, ett förnyat ramverk för utbildning för hållbar utveckling (ESD) och en strategi för läskunnighet. Ett strategiramverk för lärarutbildning behandlades och Sverige lyfte att lärarprofessionen behöver inkluderas i arbetet!

Första torsdagen i november utnämndes till International day against violence and bullying at school.

Inom Unesco finns det som kallas för kategori II-center. De är nationellt finansierade och beskyddas av Unesco för att de bidrar till arbetet inom någon av sektorerna, exempelvis utbildningssektorn. Centren erkänns efter att en generalkonferens har beviljat ansökan från ett medlemsland. Detta års generalkonferens utsåg ett kategori II-center för utbildningsplanering i Ghana, ett center för klimatutbildning i Frankrike och ett för early childhood development i Seychellerna.

Unesco har även kategori I-institut. En av skillnaderna mellan kategori I-institut och kategori II-center är att instituten delvis finansieras av Unesco. Tredje dagen på utbildningskommissionen diskuterades ett redan befintligt Unescoinstitut för utbildning i Schweiz. Utbildningskommissionen avslutades lägligt nog med att samtliga åtta kategori I-institut för utbildning presenterades av dess direktörer.

Att få vara en del av den svenska delegationen har verkligen bidragit till en känsla av gemenskap, mycket glädje och massor av nya kunskaper.

Några av framgångsfaktorerna har varit:
⭐ Fortlöpande kontakt i form av dagliga morgonmöten där hela delegationen har varit samlad, dessutom följt av nordiska morgonmöten två dagar i veckan!
⭐ Dagliga mejlutskick innehållande skriftliga rapporter från alla pågående kommissioner.
⭐ Gemensam middag kvällen innan utbildningskommissionen skulle börja – det kan inte nog betonas hur viktiga sociala inslag är, för att möjliggöra det officiella arbetet.

I nästa blogginlägg tänkte jag berätta om Youth Forum, som för första gången ägde rum samtidigt som Unescos generalkonferens i Paris. Vi hörs snart igen!

Er UNESCOrepp,

Julia Bielik

Julia Bielik

Sveriges ungdomsrepresentant till UNESCO

Kategorier

Arkiv