Engagemanget i ungdomsrörelsen är rekordhögt, men regeringen drar undan det ökade anslaget till barn- och ungdomsorganisationer.

Ungdomsrörelsen har under många år varit underfinansierad. Enligt våra undersökningar är engagemanget hos barn och unga på rekordhöga nivåer. Bara det senaste året har antalet medlemmar i barn- och ungdomsorganisationer ökat med nästan 4 000! 

Detta borde uppmuntras och stöttas politiskt. Men istället har regeringen i sin budget föreslagit att de ökade anslaget på 50 miljoner till ungdomsrörelsen ska tas bort 2026. Ungdomsrörelsen har vant sig att göra mycket med lite, men det är dags att öka investeringen i ungdomsrörelsen.

Det unga föreningslivet ska ha mer än smulor – dubbla städet till ungdomsrörelsen!

Mona Nechma

Verksamhetschef kommunikation, nationell utveckling och policy

mona.nechma@lsu.se