Fredag 30 juni kl. 15.00-15.40

Donners plats 1, Donnerska huset

 

Ungdomsrörelsen stärker demokratin genom sitt påverkansarbete och politiska bildning av sina medlemmar. LSU har påbörjat ett arbete med att kartlägga vilka möjligheter som finns för unga att påverka politiska förslag och policyutveckling genom remissvar och statliga offentliga utredningar. Bland annat vilka hinder som finns och om unga upplever att man har ett reellt inflytande i de processer där man deltar. Under rapportsläppet i Almedalen kommer vi att presentera en nulägesanalys av ungdomsrörelsens deltagande i remissförfaranden och politiska dialoger.

Vad krävs för att öka ungas medverkan i offentliga utredningar och remisser? Hur kan vi öka offentliga aktörers förståelse för nyttan i ungas meningsfulla deltagande i remisser? Och hur påverkas ungdomsorganisationer av trender såsom politisering av utredningsväsendet och maktskifte till informella kontakter och samtal?

Medverkande:
Signe Krantz, verksamhetsutvecklare, LSU – Sveriges barn och ungdomsorganisationer
Evin Incir, ledamot i Europaparlamentet, Socialdemokraterna
Olle Wästberg, särskild utredare för 2014 års demokratiutredning, Tidigare ledamot i Folkpartiets partistyrelse
Ida Texell, ordförande, Scouterna
Warda Abdalla, ordförande, Rädda barnens ungdomsförbund

 

Kontakt

Mona Nechma
mona.nechma@lsu.se

Kontakt

Signe Krantz
signe.krantz@lsu.se