1. Home
  2. Nyhet
  3. De representerar Sveriges unga i FN 2020

LSU har utsett Sofia Brännström (24) och Louise Burenby (25) att representera Sveriges unga i FN 2020.  De kommer bland annat att delta i regeringsdelegationerna till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli och till tredje utskottet i FN:s generalförsamling i september.

LSU utser årligen representanter till möten och processer på FN- och EU-nivå, med syftet att öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga och få inflytande och makt på internationella arenor. 2020 års FN-representanter är nominerade av Tamam Sverige och Utrikespolitiska Förbundet.  

Sofia Brännström, FNs högnivåforum för hållbar utveckling

Sofia Brännström (24) från Stockholm representerar Sveriges unga under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling som följer upp staters arbete med de globala målen. Sofia har en bakgrund i Utrikespolitiska Förbundet samt i Föreningen Framtidsjorden och studerar just nu en masterutbildning i ekonomisk utveckling på Lunds universitet. Hon ser fram emot att ta del av nya framtidsvisioner och handlingsplaner kring de globala målen, men anser att det är viktigt att arbetet faktiskt leder till reella omställningar och en hållbar utveckling på alla nivåer.

Jag tror att vi måste använda alla demokratiska verktyg som finns för att få igenom en global omställning. För att alla människor och sektorer ska inkluderas ser jag också framemot att fortsätta prata om jämställdhet och rättvisa kopplat till hållbar utveckling, säger Sofia.

 

Louise Burenby, i FN:s Generalförsamling

Louise Burenby (25) från Tranås representerar Sveriges unga i tredje utskottet i FN:s generalförsamling. Utskottet arbetar särskilt med mänskliga rättigheter. Louise har en bakgrund i Tamam Sverige och har även varit engagerad inom Rädda Barnen som volontär. Louise har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och till vardags jobbar hon som organisationsutvecklare inom Tamam Sverige. 

Jag ser fram emot att få möjligheten jobba med mina hjärtefrågor i ett nytt forum, och att få ha mycket kontakt med Sveriges engagerade unga. Utöver det så hoppas jag kunna bidra till att öka målgruppens delaktighet genom att förmedla kunskap om beslutsprocesser och ungas påverkansmöjligheter genom ideell och demokratisk organisering på internationell nivå, säger hon.

 

LSU har skickat ungdomsrepresentanter till FN sedan 1998. Dessa väljs av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som idag utser totalt tre representanter till FN. Utöver FN:s högnivåforum för hållbarutveckling och Generalförsamlingen, utser LSU en representant till klimattopmötet COP och har sedan tidigare en representant i Svenska Unescorådet.  

Feben Hadgu

Projektledare FN och Norden, LSU

Kategorier

Arkiv