1. Home
  2. Nyhet
  3. FN-representanter 2019

LSU söker två FN-representanter för 2019: en till FN:s Generalförsamling och en till FN:s arbete med hållbarhetsfrågor. Sista ansöknings- och nomineringsdag är 20 november 2018. Alla personer som är medlemmar i någon av LSU:s medlemsorganisationer och är mellan 18-25 år då uppdragen genomförs kan ansöka och nomineras.

Personen bör ha insikt och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av och ha erfarenhet av påverkansarbete, samt en vilja att verka i politiska miljöer. Den sökande ska också vilja vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer.

FN:s Generalförsamling, (UNGA) 2019
Representanten deltar under 2-3 veckor i FN:s högst beslutande organ Generalförsamlingens 73:e session i oktober 2019 i New York. I uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott, som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter. Dessutom ingår delaktighet i resolutionsförhandlingar, framförallt Ungdomsresolutionen som behandlas vartannat år.

FN:s arbete med hållbarhetsfrågor, (HLPF) 2019
Representanten deltar under två veckor vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF under juli 2019. 2015 antogs Agenda 2030, FNs nya globala mål för hållbar utveckling och HLPF är den plattform som följer upp och utvärderar implementeringen av målen. Forumets syfte är också att sätta hållbarhetsfrågorna högre upp på agendan.

 

Beskrivning av uppdragen

Båda representationsuppdragen pågår från januari 2019 till ca februari 2020. Representanterna ingår i den svenska delegationen till respektive uppdrag och arbetar nära FN-representationen i New York, Utrikesdepartementet och andra relevanta departement. Uppdragen innebär ett större åtagande än att delta i och arbeta under FN mötena. Dessutom samordnar LSU:s internationella representanter sitt arbete med tillsammans varandra. Vi undersöker just nu möjligheten att få mer långsiktiga uppdrag, därför kan de komma att bli längre än ett år.

Båda uppdragen innefattar ett introduktionsmöte till uppdragen som hålls av LSUs kansli, efter att styrelsen utsett representanterna, samt eventuella förberedande möten med LSU, relevanta departement och andra aktörer.

I uppdragen ingår att koordinera sitt arbete tillsammans med andra länders ungdomsdelegater. Därmed kan andra resor bli aktuella inför uppdragen, till exempel genom vår europeiska samarbetsorganisation European Youth Forum. Centralt i båda uppdragen är att hålla en dialog med LSU:s medlemsorganisationer samt att sprida information om uppdraget. Som representant kommer du också att informera om ditt uppdrag genom föreläsningar på skolor eller hos andra organisationer. Resor och kostnader i samband med uppdraget täcks av LSU och traktamente utgår under mötestiderna i New York.

 

Ansöknings- och nomineringsprocess

Ansökningar görs genom LSU:s rekryteringsverktyg. Den sökande ska bifoga ett personligt brev till ansökningsformuläret. Den som söker något av uppdragen ska vara nominerad av en av LSU:s medlemsorganisationer. Varje medlemsorganisation kan nominera en person till varje uppdrag. Endast LSU:s medlemsorganisationer kan nominera representanter, alltså sker detta på nationell nivå.

Nomineringsformuläret ska fyllas i och skrivas under av nominerande organisation och skickas till Feben Hadgu, via mail eller post, Både ansökan och nominering behöver vara LSU tillhanda senast dem 25 november 2018. Intervjuer kommer att genomföras i november-december med ett urval av de sökande. Representanterna utses sedan av LSU:s styrelse i januari 2018. En förutsättning för båda uppdragen är att LSU får beviljat ekonomiskt stöd.

Feben Hadgu

Projektledare, FN & Norden

Kategorier

Arkiv