Sedan hösten 2020 har LSU spelat in nya avsnitt av podden Ung Agenda. I podden diskuterar de internationella ungdomsrepresentanterna sina uppdrag och diskuterar olika frågor rörande EU och FN politik. Vi har hittills spelat in 6 avsnitt. Vi söker nu personer från LSU:s medlemsbas som kan vara med och ge oss feedback på avsnitten vi har producerat och få möjlighet att tycka till om innehållet i de kommande avsnitten.

Fokusgruppens uppdrag

– Delta på tre workshopar

– Lyssna på färdiginspelade avsnitt och ge feedback

– Input på kommande innehåll

Ni behöver inte lyssna på alla färdiginspelade avsnitt utan beroende på gruppens storlek blir ni tilldelad ett specifikt avsnitt inför första workshopstillfället.

Workshopstillfällen kommer vara på en vardagskväll under:

1) Vecka 19 – vi meddelar en tid innan

2) Vecka 35

3) Sen höst – Bestäms tillsammans med fokusgruppen

Deltagarprofil

Vi söker personer som:

– Är mellan 16-25 år

– Har intresse för internationella frågor

– Har intresse för EU och FN politik

– Har intresse och vana att lyssna på poddar

– Är medlem i en av LSU:s medlemsorganisationer

Kategorier

Arkiv

Anmäl dig till fokusgruppen här
Seinab Hilowle

Projektledare EU:s Ungdomsdialog, LSU

Feben Hadgu

Projektledare FN och Norden, LSU