1. Home
  2. Nyhet
  3. Fredrika är LSU:s nya klimatrepresentant

Vi är glada att meddela att Fredrika Andersson är LSU:s nya klimatrepresentant som kommer representera Sveriges unga på COP26. Fredrika är engagerad inom Utrikespolitiska förbundet i Uppsala där hon är en del av valberedningen. Hon har tidigare varit aktiv både inom PeaceWorks och Svenska kyrkans unga. Hon kommer vara en del av den svenska delegationen och medverkar för att försäkra att barn och ungas perspektiv inkluderas.

FNs klimatkonferens COP äger rum på hösten varje år med förberedande möten under våren. Klimatkonferensen är den process som tar fram riktlinjer för staters arbete kring klimatförändringarna och följer upp de avtal som staterna tidigare förbundit sig till.

Klimatkonferensen skulle ägt rum i Glasgow i november, men nu har mötet skjutits fram på obestämd tid. För Fredrika och den svenska delegationen är coronakrisen förstås ett orosmoln för det internationella klimatarbetet. Men hon tror också att krisen kan bli en öppning för en hållbar omställning:

Det finns en risk att viktiga aktörer nu genomför mindre ambitiösa åtaganden och att klimatfrågan knuffas nedåt på dagordningen. Men sånt finns det inte tid för. En stor utmaning ligger i att undvika att länder återuppbygger sina samhällen på samma ohållbara vis som tidigare. Coronakrisen är därför såklart en utmaning men också en möjlighet, precis som klimatkrisen. I och med de båda kriserna har vi ju också möjligheten att skapa en mer hållbar och rättvis värld.

För Fredrika är det av yttersta vikt att COP26 blir av, oavsett om det sker digitalt eller fysiskt. Planen var att följa upp på viktiga frågor och åtaganden som inte hanns med under förra årets möte i Madrid. Det måste nu till kreativa lösningar för att det internationella samfundet inte ska tappa fart i omställningsarbetet, menar Fredrika. Men hon känner också hopp och ser fram emot att vara del av den delegation som ska medverka på COP26 och för att få representera Sveriges barn och unga på den internationella scenen. Och även utanför COP26 hoppas Fredrika genom sitt uppdrag kunna stärka klimatrörelsen och bidra till förändring:

 Jag hoppas kunna bidra med kunskap om processen i klimatförhandlingarna, en vilja att engagera sig och hopp om förändring till unga som brinner för klimatfrågan i Sverige. En starkare och mer enad ungdomsrörelse helt enkelt, som kan göra storverk tillsammans! Det hoppas jag uppnå.

LSU utser årligen representanter till möten och processer på internationell nivå, med syftet att öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga och ha inflytande och makt på internationella arenor. Utöver att utse en ungdomsrepresentant till klimattopmötet COP, har LSU sedan tidigare utsett en representant i Svenska Unescorådet, FN:s högnivåforum för hållbarutveckling och tredje utskottet i FNs Generalförsamling.

Nytt för i år är att vi nu har två klimatrepresentanter. Ludwig, som bland annat deltog på COP25 i Madrid, kommer alltså fortsätta sitt uppdrag – men nu med förstärkning från Fredrika. Vi ser fram emot ett strålande samarbete!

 

Feben Hadgu

Projektledare FN och Norden, LSU

Kategorier

Arkiv