Lila bakgrund med texten "Skydda demokratin" i blå versal text. Under den blåa texten finns text i vitt "Dubbla stödet till ungdomsrörelsen!"

Förra veckan släppte Ungdomsbarometern Generationsrapporten 2024 som visar att nästan en femtedel av unga killar tar avstånd från påståendet om att “demokrati är i alla lägen det bästa systemet för att styra ett samhälle”. Rapporten visar även att allt färre unga upplever att de har möjlighet att påverka samhället. LSU menar att lösningen på vår tids stora utmaningar finns i ungdomsrörelsen. 

 

Det unga civilsamhället är en plats där unga får lära sig praktisk demokrati genom föreningsliv. Att investera i barn- och ungdomsorganisationer är att investera i demokratin. LSU tycker att det är dags att öka investeringen i barn- och ungdomsorganisationer som har kapaciteten att möta barn och ungas oro och frustration genom att öppna dörrarna för fler att kanalisera sitt engagemang för positiv samhällsförändring. 

Den svenska ungdomsrörelsen bidrar till hållbara och fredliga samhällen, och har lösningar på många av vår tids stora utmaningar. Men för att det ska bli möjligt för barn- och ungdomsorganisationer att växla upp sitt arbete och engagera fler i en tid där ungas demokratiska deltagande och organisering behövs mer än någonsin krävs det att förutsättningarna för det unga föreningslivet dramatiskt förbättras.   

Ungdomsrörelsen har under många år varit underfinansierad. Allt fler medlemmar och organisationer har tillkommit. Enligt våra undersökningar är engagemanget hos barn och unga på rekordhöga nivåer. Bara det senaste året har antalet medlemmar i barn- och ungdomsorganisationer ökat med nästan 4 000. Detta borde uppmuntras och stöttas politiskt. Men istället har statsbidraget varit oförändrat under lång tid och inte justerats efter vare sig inflation eller ökat medlemsantal. 

LSU tycker:  

  • Att det fria stödet till barn och ungdomsorganisationer ska dubblas 
  • Att statsstödet till barn- och ungdomsorganisationer blir ett tvåårigt stöd och att mottagarna delas upp i två grupper som alterneras mellan varje år 
  • Att en skattereform som minskar skattebördan för civilsamhället genomförs 
  • Att bedömningen och handläggningen av statsbidrag är konsekvent, transparent och sker i dialog med barn- och ungdomsorganisationer och inger förtroende

 

Mona Nechma

Verksamhetschef kommunikation, nationell utveckling och policy

mona.nechma@lsu.se