1. Home
 2. Nyhet
 3. Ansök till utbildningsprogrammet Hållbar Organisering 2019

Att ha ett uppdrag och arbete som ideell eller anställd i ungdomsorganisationer ska inte leda till negativ stress och utbrändhet. Därför erbjuder LSU ett utbildningsprogram för er som önskar att stärka och främja en hälsosam, organisatorisk såväl som social arbetsmiljö i er organisation. Genom programmet får ni verktyg och handledning för att göra reell förändring i ert organisatoriska arbete för hållbart engagemang och ledarskap. 

Vem kan gå? 
Vi söker medlemsorganisationer som har viljan, tiden och modet att förflytta sig till en mer hållbar organisation. Varje organisation väljer i sin tur ut två deltagare som under året kommer kompetensutvecklas för att sen vara kunskapsbärare i organisationen. Dessa två deltar på samtliga utbildningsträffar, möter handledaren och ansvarar för att pröva metoderna internt.

Minst en förtroendevald och/eller en kanslianställd från nationell förbundsnivå ska ingå bland de två deltagarna. Vi är medvetna om organisationernas variation i uppbyggnad, vilket ger olika förutsättningar. Exempelvis om ni inte har några anställda så går det bra med två förtroendevalda.  

Hur är programmet upplagt? 
Programmet pågår mellan januari 2019- oktober 2019 och består av fyra utbildningsträffar. Samtliga utbildningsträffar innehåller erfarenhetsutbyten, metodintroducering och metodtest, kunskapshöjning genom föreläsningar av experter och forskare samt interaktiva diskussioner. Mellan träffarna ingår metodanvändning, med stöd och avstämningsmöten tillsammans med handledare. Programmet börjar och avslutas med en organisationskartläggning. 

Handledare

Varje organisation tilldelas en extern handledare som har erfarenhet och kunskap i att driva förändringsarbeten inom områden som omfattas av organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi matchar handledare med organisationen, där handledarna under hela programåret kommer ge stöd och vägledning i förändringsprocessen. I februari kommer handledaren ha ett första möte med deltagarna i organisationen, där ni tillsammans sätter ramarna för ert samarbete och era dialoger. 

Är du eller vet du någon som är intresserad av att delta i utbildningsprogrammet som handledare? Sök här! 

Utbildningsträffarna 

Träff 1) Tema: Grunder om stress och systematiskt arbetsmiljöarbete 2 dagar, 31 januari och 1 februari 

Träffen innehåller: 

 • Information om programmets upplägg 
 • Genomgång av organisationskartläggning och hur den kan användas inom programmet 
 • Kunskapshöjning om stress och stresshantering samt systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • Metodtest: Resurshantering samt metod för krav, kontroll och stöd.  

Träff 3) Hållbart ledarskap och hållbart engagemang. 1 dag, 10 april 

 • Kunskapshöjning om hållbart ledarskap kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö 
 • Kunskapshöjning och erfarenhetsutbyten av hållbart engagemang
 • Metodtest: Kartläggning av förväntningar  

Träff 2) Tema: Hantering av hot och hat samt kommunikation kring stress 1 dag, 28 augusti  

Träffen innehåller:   

 • Kunskapshöjning om hantering av hot och trakasserier riktade mot organisationen utifrån 
 • Metodtest: Normbrytande samtalsmetodik kring stress  

Träff 4) Det fortsatta och långsiktiga arbetet 2 dagar, 24-25e oktober 

Träffen innehåller: 

 • Kunskapshöjning om att arbeta med HR frågor i ideella organisationer  
 • Reflektion kring lärdomar i programmet och utvecklingsarbetet i organisationen 
 • Inspirationsföreläsning  
 • Metodtest: Kunskapsöverföring och det fortsatta arbetet  

Kostnadsfritt! 

Utbildningsprogrammet är kostnadsfritt, som del av det Arvfondsfinansierade projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) som LSU bedriver. Kostnader för mat och boende under övernattningstillfällen samt material och resekostnader täcks in. 

Uppskattad tid för deltagarnas insatser under året:

 • 6 utbildningsdagar totalt 45 timmar under programperioden.
 • Avstämningar med handledare. Blandat både fysiska träffar och möjlighet till digitala avstämningar och/eller andra kontaktformer. Under hela programperioden 4 träffar mellan 2-3 timmar. 
 • Uppskattad tid sammantaget: ca 52 timmar 
Ansökan och antagning

Ansök senast den 2 december. Vi genomför sedan eventuellt kompletterande telefonintervjuer. Antagningsbesked kommer under vecka 50.  

Kontakt:
erica.midfjall@lsu.se

Erica Midfjäll

Metodutvecklare, HEL

Kategorier

Arkiv