1. Home
  2. Nyhet
  3. Klimat och säkerhetsfrukost

Klimatrelaterade säkerhetsrisker är något som lyfts mer och mer både från forskarvärlden och media. Samtidigt är unga mer och mer engagerade i klimatkampen. Men vad innebär egentligen klimat och säkerhet och vad finns det för klimatrelaterade säkerhetsrisker? Och vad finns det för synergieffekter i ungas engagemang för klimat och säkerhet. Kom och diskutera klimatförändringarnas koppling till fred och säkerhet nationellt och internationellt.

Klimatfrukost är en del av vår seminarieserie i LSU:s informationsprojekt Ung i utveckling. Under seminarieseriens gång så berör vi olika frågor kring hållbar utveckling och FN:s globala målen Agenda 2030. Tillsammans med ungdomsrörelsen, civilsamhället och forskare så utforskar vi vad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet betyder för oss i vår verksamhet och samhället i stort och ställer frågor som vad vi behöver göra för en hållbar samhällsutveckling?

Paneldeltagare

Lotta Velin, klimatrepresentant LSU
Hanna Waerland, ordförande Utrikespolitiskaföreningen
Lennart Båge, rådgivare Global Utmaning arbetar med bland annat biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar samt forskningsstöd.
Karolina Eklöw, forskningsassistent på Stockholm International Peace Reserach Institute (SIPRI) Climate Change and Risk Programme.

Moderator för samtalet är Emelie Weski, politisk vice ordförande LSU

Vart och anmälan

Datum: 20 mars
Tid: 08.30 -09.30
Var: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2

Anmäl dig genom att maila namn och kostpreferenser till: feben.hadgu@lsu.se

Feben Hadgu

Projektledare FN och Norden, LSU

Kategorier

Arkiv