1. Home
  2. Nyhet
  3. Konsultation LSU:s tillgänglighet och inkluderingsarbete

LSU bjuder nu in medlemsorganisationerna till samtal den 9e januari för att starta förbättring och utvecklingsarbetet kring tillgänglighet och inkludering. Vi vill se en bredd av barn- och ungdomsorganisationer. Ta tillfället i akt och bidra med just din organisations unika perspektiv och erfarenheter! 

Om LSU:s tillgänglighets och inkluderingsarbete

LSU har haft en särskild strategi för tillgänglighet och inkludering som nu ska revideras. Strategin har byggt på olika fokus olika år och sträckt sig över tre år. 

LSU har genom åren arbetat särskilt med tillexempel att stärka den fysiska tillgängligheten på arrangemang, social inkludering i ungdomsrörelsen och språk ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Frågor som kommer lyftas under konsultationen:

  • Förslag på särskilda teman och metoder
  • Särskild kritik och förbättringsområden
  • Förslag på hur LSU:s roll kan vara gentemot medlemsorganisationernas tillgänghetsarbete.
Anmälan 

För att vi ska kunna beräkna fika och utrymme vill vi att ni anmäler ert deltagande.

Anmälan sker genom att mejla namn, organisation, ev. kostpreferenser och valt tillfälle till medlem@lsu.se senast den 9 januari, klockan 09.00 

Tid & plats

9 januari, 18.00 – 20.00
LSU – kansliet, plan 6, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen i Stockholm

Hiss och parkering finns.

Hannah Kroksson

Generalsekreterare, LSU

Kategorier

Arkiv