1. Home
  2. Nyhet
  3. Ungdomsrörelsen slutar inte mobilisera för Ukraina

Idag är det Ukrainas självständighetsdag. Det är också på dagen ett halvår sedan Rysslands fasansfulla och folkrättsvidriga invasion av Ukraina inleddes den 24 februari. Ett halvår av lidande, skräck och förtryck. Ett halvår av oöverträffat mod och motståndskraft från den ukrainska befolkningen. I raden av andra rubriker och nyheter får vi inte glömma Ukrainas kamp för fred och demokrati. Ukraina utgör frontlinjen för Europas fred och säkerhet. Ukrainas sak är vår.  

Ungdomsrörelsen i Ukraina, Ukrainas grannländer, i Europa och i Sverige gör heroiska humanitära och sociala insatser för Ukraina och de människor som tvingats på flykt. Vi har ett ansvar att stötta Ukraina och dess invånare mot detta brutala krig, ⁠upprätthållandet av asylrätten och främjandet av former för ett värdigt och varmt välkomnande för människor på flykt. 

Sverige behöver intensifiera sitt stöd. Civilsamhället kan inte på ideell grund lappa ihop hålen i samhällets skyddsnät. Regeringen måste förstora och förenkla stödet till civilsamhällesaktörer som arbetar med flyktingmottagande i Sverige och med att stärka aktörer på plats i Ukraina. De behöver erkänna och stödja den ukrainska och svenska ungdomsrörelsens roll. Sverige behöver möta barn och ungas, och barn- och ungdomsorganisationers särskilda behov.  

Ungdomsrörelsen slutar inte mobilisera för Ukraina.  

Ukrainas sak är vår. Slava Ukraini! 

LSU:s styrelse genom Ordförande Noura Berrouba 

Kontakt

Noura Berrouba

noura.berrouba@lsu.se

Liknande nyheter