Här kan du läsa mer om LSU:s ungdomsrepresentanter i FN på deras uppdrag 2021-2022! Läs rapporten för att veta mer om Daniel Samuelsson, representant inom hållbar utveckling med fokus på FN:s högnivå forum för hållbar utveckling och Amanda Björksell, representant inom klimat och miljö med fokus på FN:s klimattoppmöte inom klimatkonventionen COP 26-27.

LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer. Läs mer om representanterna här.