1. Home
  2. Nyhet
  3. Lina Arvidsson avgår som LSU:s vice ordförande

Idag, den 6e februari 2022, har Lina Arvidsson meddelat sitt entledigande till styrelsen för LSU. Lina meddelade detta vid den nya styrelsens första sammanträde.

“Vi kommer sakna Lina, med hennes stora kompetens och driv för vårt globala arbete har LSU vuxit. Vi har stärkt relationen till våra partners i en väldigt utmanande tid där läget i världen är allt annat än enkel för ungdomsrörelsen” säger ordförande Noura Berrouba som arbetat med Lina under de senaste åren 

Lina lämnar nu styrelsen där hon vid årsskiftet tillträdde som första vice ordförande och tidigare engagerat sig under två år som ledamot med ansvar för LSU:s globala partnerskap. Innan dess har Lina även haft uppdrag som Sveriges ungdomsrepresentant i EU:s ungdomsdialog.  

“Jag är på en bra plats för att fatta detta beslut. LSU har varit rätt de senaste fem åren, det var bara inte rätt just nu. Jag vill fokusera på där jag är – i studierna, och fysiskt – i Paris. Att jag fattar ett beslut som jag mår bra av ska heller inte förstås som att jag tar beslutet av skäl som har med min hälsa att göra” säger Lina om upprinnelsen till beslutet. 

Beslutet är väl genomtänkt, förankrat och inget som har föregåtts av en förhastad tankeprocess. Lina understryker att hon fattar beslutet för att möjliggöra för den nytillträdda styrelsen att med rätt förutsättningar formera sina arbetssätt och ansvarsområden. 

LSU:s styrelse kommer nu att fortsätta arbetet och har under helgens styrelsemöte skapat styrgrupper för att ta vidare styrelsens prioriteringar under mandatperioden. I nuläget planeras inget initiativ för att fylla den roll som förste vice ordförande Lina lämnar efter sig. Om styrelsen, valberedningen eller medlemsorganisationerna finner att det vore viktigt så finns det möjlighet att genomföra fyllnadsval, antingen genom extra årsmöte eller fyllnadsval vid årsmötet i november.  

“Vi befinner oss i ett valår, i återhämtning från coronapandemin och vi ser många utmaningar för det unga civilsamhället att ta tag i. Styrelsen har fått en spännande verksamhetsplan av årsmötet och tillsammans kommer vi arbeta för att ungdomsrörelsens röster får genomslag i samhällsutvecklingen” säger ordförande Noura Berrouba 

LSU – Sverige ungdomsorganisationer är landsrådet som samlar barn- och ungdomsorganisationerna i Sverige. Idag är vi en rörelse av 84 självständiga barn- och ungdomsorganisationer med verksamhet både i Sverige och globalt. Vi arbetar för en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt och inflytande över sina liv och samhällsutvecklingen.  

Kontakt

Noura Berrouba

noura.berrouba@lsu.se

Kontakt

Hannah Kroksson

kroksson@lsu.se

Liknande nyheter