1. Home
  2. Nyhet
  3. Louise Grabo har nominerats till inflytelserik EU-kommitté

Louise Grabo, 27 år från Vara, har nominerats av regeringen att ta plats i Sveriges delegation i europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Där kommer hon representera Sveriges unga under de kommande fem åren. EESK är ett av unionens rådgivande organ och består av företrädare från det europeiska civilsamhället och näringslivet. Organets uppdrag är att granska och kommentera kommissionens och parlamentets lagförslag. Louise roll blir att garantera att barn och ungas perspektiv tas i beaktande och blir en naturlig del av beslutsprocesserna:

EU:s institutioner är tyvärr lite mossiga och homogena och det finns få unga bland beslutsfattarna. Därför känns det viktigare än någonsin att få chansen att lyfta ungas perspektiv och driva på för att skapa politik som ger unga den framtid de förtjänar. Det räcker inte bara med fina ord utan nu behövs handling

Den femåriga mandatperioden är viktig eftersom den ökar Louise möjligheter att sätta sig in i EESK:s processer och sätta sin prägel på arbetet. Den relativt långa mandatperioden är också anpassad utifrån de stora utmaningar EU och världen står inför. De kräver tid och kontinuitet.  Med Louise långvariga engagemang inom civilsamhället och hennes tidigare erfarenheter som Sveriges ungas EU-representant står hon väl rustad för uppdraget att representera Sveriges unga i en utmanande tid:  

I en tid där Sverige, EU och världen står inför en rad svåra utmaningar så som pandemi, hälsa, ekonomi, och inte minst klimat, känns det viktigt att få föra fram ungas perspektiv på en internationell arena. Sveriges ungas engagemang för ett hållbart samhälle, inkludering och mångfald är slående och jag kommer göra allt för att representera deras engagemang efter bästa förmåga.

LSU har utsett ungdomsrepresentanter till EESK sedan 2014 och över åren har vi lärt oss mycket om vilka förutsättningar som behövs för att uppdraget ska kunna genomföras på ett bra sätt. Att som Louise vara en av få unga i en miljö präglad av vuxna är ett utmanande uppdrag. Men vi är säkra på att hon med sitt engagemang och sin kunskap kommer göra ett utmärkt jobb för att föra fram ungas åsikter och prioriteringar i detta viktiga forum.

 

Emelie Nilsson

TF. Verksamhetsledare Politik och Påverkan, LSU

Kategorier

Arkiv