Ungas psykiska hälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar. LSU har i många år engagerat sig kring frågor om barn och ungas psykiska hälsa. Det är ett naturligt steg för oss att nu ansluta oss till de många andra civilsamhällesorganisationer som är del av kampanjen om psykisk hälsa på schemat.  

Psykisk hälsa på schemat är en kampanj för alla ungas rätt till kunskap och skolundervisning om psykisk hälsa. Kampanjen samlar ideella organisationer och allmänhet för att åstadkomma förändring. Målet är att psykisk hälsa ska ha samma självklara plats i skolans läroplan som fysisk och sexuell hälsa. Tillsammans tar vi ställning!

Skolan har en viktig roll som en central del av ungas liv. Unga har rätt till kunskap om deras egen hälsa och välbefinnande. Undervisning om psykisk hälsa inkluderar vad psykisk hälsa är, faktorer som påverkar välbefinnandet och hur man tar hand om sitt mående. Men där fysisk hälsa varit en självklar del av svensk skolundervisning sedan 1800-talet och sexuell hälsa sedan mitten på 1900-talet finns det fortfarande stora brister i den psykiska hälsoundervisningen.

Barnkonventionens artikel 12 garanterar unga rätt till delaktighet och inflytande i beslut som rör deras liv. Unga själva efterfrågar kunskap om psykisk hälsa och möjlighet att fatta informerade beslut om deras egen hälsa och framtid.

Kampanjen förenar organisationer som Friends, BRIS, Mind, Maskrosbarn, Unicef, Fryshuset, Suicide Zero och Tim Bergling Foundation med flera. Dock är det ännu mer betydelsefullt för oss att kampanjen har sitt ursprung i de behov som elevorganisationerna länge pekat på. Sveriges Elevkårer, Elevernas Riksförbund och Sveriges Elevråd, tillsammans med KFUM och Tilia, är exempel på barn- och ungdomsorganisationer som har samlats under kampanjens flagg. Vi strävar efter att stå sida vid sida i deras kamp för en skola där varje elev och ung person har rätt till kunskap om psykisk hälsa.

Läs mer om Psykisk hälsa på schemat här!

 

Kontakt

Noura Berrouba

noura.berrouba@lsu.se