1. Home
  2. Nyhet
  3. LSU fördömer våldet mot unga demonstranter

Som röstbärare för barn och unga och som en del av den globala ungdomsrörelsen så sörjer vi djupt vad offren i attackerna mot fredliga demonstranter i Nigeria går igenom.

Vi fördömer alla brott mot de mänskliga rättigheterna riktade mot våra allierade fredskämpar som verkar som fredliga förespråkare för hållbar utveckling i sitt samhälle. Såväl nu akut i Nigeria som de fruktansvärda brott vi ser hos vår systerorganisation i Belarus och på andra håll i världen. Vi är tacksamma för det stöd de svenska aktuella utlandsmyndigheterna visar på plats mot de våldsamheter som sker.

Vi är oerhört oroade över den allvarliga situationen i Nigeria efter att myndigheter i tisdags införde ett utegångsförbud i Lagos, Afrikas största stad, som svar på protesterna i landet. Majoriteten av dessa utgörs av unga demonstranter. Utegångsförbudet har följts av en oförsvarlig eskalering, särskilt incidenten vid Lekki Tollgate i tisdags kväll där personer i militäruniform attackerade demonstranter med skarp ammunition. Enligt kontakter inom UNMGCY1 skedde skottlossningen under ett koordinerat strömavbrott och internet-blackouter har sedan dess fortsatt komma och gå med uppsåt att stoppa ungdomsrörelsens organisering och oberoende nyhetsrapportering på sociala medier-plattformar. Protesterna, som går under namnet #EndSARS, inleddes som en reaktion mot den särskilda polisstyrkan SARS (Special Anti-Robbery Squad). Dess våldsamma tillvägagångssätt har oproportionerligt drabbat landets unga, HBTQI-personer och personer som lever i fattigdom.  

Vi uppmärksammar att Republiken Nigeria som medlem i den Afrikanska unionen har en viktig roll att spela inom dess principer om en medborgarcentrerad och folkrörelse-driven demokratisk utveckling som bygger på de mänskliga rättigheterna. Vi understryker FN: s generalsekreterare Antonio Gueterres krav på ett accelererat åtagande från FN:s medlemsstater att stötta, skydda och investera i ungas deltagande i enlighet med säkerhetsresolution 2250, 2419 och 2535.  

Vi vill genom vårt fördömande uppmärksamma stater på deras ansvar att etablera en fredlig dialog med unga och ungdomsrörelsen för fred och säkerhet i landet. Stater har ett ansvar att fullfölja de avtal som sluts mellan parterna. 

Vi understryker de ungas universella rätt, i enlighet med folkrätten, att fredligt protestera i Nigeria.  


Vi kräver av Nigerias regering, 
 

Att alla kränkningar av ungas mänskliga rättigheterna måste upphöra. 

Att våldet i Nigeria deeskaleras och att liv och människor skyddas. 

Att förutsättningar återställs så att medborgare, särskilt unga, kan fortsätta sina fredliga protester. 

Att polisbrutaliteten upphör och att en utredning tillsätts för att återställa medborgarnas förtroende i landets institutioner 

Att den federala regeringens tar initiativ till en dialog med ungdomsrörelsen i Nigeria och levererar på löftet om att uppfylla kraven framställda av A Nigerian Youth. 

Att unga representeras i beslutsfattande församlingar minst motsvarande ungas andel av befolkningen. 

Att förutsättningarna för ungas egen organisering stärks. 

 

Vi kräver av Sveriges regering, 

Att Sveriges utlandsmyndigheter får ett skarpt uppdrag att stötta och skydda den demokratiska ungdomsorganiseringen i utlandet. 

Att Sveriges representation i Afrikanska unionen lyfter detta till Afrikanska unionens agenda och fördömer det våld som riktas mot unga fredliga demonstranter. 

 

Vi kräver av det globala samfundet, 

Att en global expertgrupp tillsätts för att utreda staters våldsutövning mot unga och kränkningar av deras mänskliga rättigheter. 

Att unga och ungdomsorganisationer ingår i expertgruppens arbete. 

Att mätbara indikatorer tas fram i relation till resolutionerna 2250, 2419 och 2535, likt det uppföljningssystem som finns för resolution 1325. 

Att ungdomsrörelsen bör inkluderas i framtagandet av ett sådant uppföljningssystem. 

 

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv