1. Hem
  2. Nyhet
  3. LSU samverkar med MSB för att erkänna ungas uppoffringar under pandemin

LSU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samverkar för att nå ut bättre till unga under pandemin. Tillsammans har vi tagit fram en film med budskap som ska bekräfta att unga gått miste om viktiga erfarenheter och samtidigt påminna om vikten av att vaccinera sig.

LSU är glada över att ha samverkat nära med MSB i arbetet med kampanjen. Detta är för oss en del av det större arbetet att myndigheters kommunikation bättre ska spegla och bidra till att uppnå det ungdomspolitiska målet – att unga ska ha makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen, säger Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU

LSU och MSB har jobbat tätt ihop under hela processen, från idé till färdig produktionen. Samarbetet kan bidra till en positiv bild av unga, och på så sätt vara en fristad från utpekandet som endast ett problem i smittspridningen.
LSU ser resultatet av samarbetet som ett erkännande och synliggörande av vad unga fått offra under pandemiåren. 

Att samverka med civilsamhället för att nå olika målgrupper i våra kommunikationsinsatser är en viktig del i vårt uppdrag under pandemin. Civilsamhället är en resurs som vi behöver bli bättre på att engagera och ta stöd av säger Christina Andersson, projektansvarig på MSB.

I filmen, som börjar att visas denna vecka på biografer och i sociala medier, får vi bland annat möta Olle som har gått miste om en massa erfarenheter, Erik som inte har kunnat tågluffa och lajvaren Amanda som inte har kunnat vara dragonslayer.  Budskapet är ändå att vi går mot en ljusare framtid, men också att vi måste fortsätta ta ansvar, bland annat genom att vaccinera sig.

Kontakt

Hannah Kroksson

kroksson@lsu.se

Liknande nyheter
LSU söker kanslichef!

LSU söker kanslichef!

Vill du vara med och stärka barn och ungas demokratiska organisering? LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer söker nu en kanslichef för att förvalta, leda och utveckla vår verksamhet!

read more