Förra veckan överlämnades den statliga utredningen om barns möjlighet att utkräva sina rättigheter. LSU välkomnar förslaget om Sveriges ratificering till barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll och förväntar sig handling från regeringen.

Ratificeringen av barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll skulle göra det möjligt för barn att utkräva sina rättigheter genom att klaga till FN:s barnrättskommitté, om staten inte tillgodosett deras rättigheter enligt barnkonventionen. Barn ska kunna föra fram klagomål och få upprättelse när deras mänskliga rättigheter kränks. 

Barnkonventionen ratificerades 1990 och blev svensk lag 2020. Många röster, inte minst bland barn- och ungdomsorganisationer, har höjts om vikten av att Sverige även tillgodoser barns individuella klagorätt. Ratificeringen av det tredje tilläggsprotokollet är en politisk fråga om vilka internationella åtaganden svenska staten ska förbinda sig till. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall, minister med ansvar för barns rättigheter, tog emot utredningens betänkande onsdagen den 23 augusti

“LSU välkomnar utredningens förslag om att ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll och införa en individuell klagomålsmekanism för barn i Sverige. Det är det naturliga nästa steget efter att Sverige gjort barnkonventionen till lag. Barn ska ha rätt att driva sin sak när deras rättigheter inte upprätthålls”, säger Noura Berrouba, ordförande i LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer.

 

Utredningen föreslår att Sverige ska förbinda sig till att följa tilläggsprotokollet. Protokollet ger barn, eller deras ombud, möjlighet att föra fram klagomål till FN:s kommitté för barns rättigheter, när rättigheter har kränkts och barnet inte har kunnat få upprättelse i Sverige.

 

Barns möjlighet att utkräva sina rättigheter måste stärkas. Vi förväntar oss att regeringen skyndsamt fattar beslut om ratificering av barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll”, säger Elias Fjellander, vice ordförande och talesperson för barn rättigheter i LSU.

 

Utöver ratificering av tilläggsprotokollet föreslår utredningen även åtgärder som stärker barns möjlighet till klagan och stöd i juridiska processer. Bland annat genom statligt stöd till barnrättsbyråer inom civilsamhället.

 LSU har flyttat fram våra positioner i barnrättsfrågorna och tydligt profilerat dem i organisationen de senaste åren. Vi kommer fortsätta vårt enträgna arbete för varje barns tillträde till sina rättigheter, inflytande, organisering och värdiga livsvillkor. Kärnan i det handlar om barns makt och inflytande över sina egna liv och samhällsutvecklingen. Raticiceringen av tredje tilläggsprotokollet hade inneburit en viktig vinst för barns rätt att komma till tals i frågor de berörs av.

Kontakt

Noura Berrouba

noura.berrouba@lsu.se