lila grafik på venustecknet med "LSU uppmärksamma den internationella kvinnodagen." skrivet ovanpå.

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och vi vill uppmärksamma barn och ungas rättigheter över hela världen!  

På många plan är flickor och tjejer utsatta för toxiska normer och bristande förutsättningar som påverkar deras vardag och deras möjligheter. Det är särskilt anmärkningsvärt hur flickor och tjejer mänskliga rättigheter kränks i konflikt och krig. Det är därför viktigt att belysa konsekvenserna och agera kraftfullt på detta. Forskning har även visat på att inkludering av tjejer och unga kvinnor i fredsbyggande och i fredsprocesser har en mer långvarig effekt och skapar fredligare samhällen. Vikten av att möjliggöra meningsfullt, inkluderande och jämställt deltagande i samhällets processer och särskilt i fredsbyggande och i fredsprocesser har aldrig varit viktigare.   

Med demokratisk bakglidning, demokratisk pessimism och ökad konflikt runtom i världen är det av ytterst vikt att stärka barn och ungas roll i freds och konfliktförebyggandet.  Dagens unga generation är den största någonsin. Barn och unga utgör i många fall majoriteten av befolkningen i länder som befinner sig i väpnad konflikt. De är en av de grupper som drabbas hårdast av väpnad konflikt, som drivs på flykt eller berövas sina möjligheter till utbildning och goda levnadsvillkor. Det är mycket som behöver förändras. 

LSU anser att: 

  • Att unga ska finnas representerade i samtal som handlar om ungas verklighet 
  • Att unga och ungdomsorganisationer ska få vara delaktiga i arbetet med att identifiera de exkluderande och förtryckande strukturer som påverkar unga personers liv 
  • Att unga i högre grad ska inkluderas i beslutsfattande processer, från lokalt tillglobalt 
  • Att unga representeras i beslutsfattande församlingar minst motsvarande ungas andel av befolkningen 
  • Att förutsättningarna för ungas egen organisering ska stärkas