1. Hem
  2. Nyhet
  3. LSU åker till H22!

Många av de beslut som fattas i EU påverkar ungas vardag. Därför ska ungas röster vara en självklarhet i EU. Träffa Sveriges representanter till EU:s ungdomsdialog som under slogan “Engagera oss tillsammans för ett hållbart och inkluderande Europa” organiserar panelsamtal och podcast-intervjuer med viktiga samhällsaktörer. Låt oss föra EU närmare unga och unga närmare EU!

Vägen till ett hållbart och inkluderande Europa kräver att olika samhällsaktörer samarbetar på gemensamma fronter. Unga måste ges möjlighet att utöva inflytande i frågor som rör dem. Sveriges representanter till EU:s ungdomsdialog modererar ett panelsamtal med representation från EU-nivå till lokalpolitiker och civilsamhället möts i diskussioner kring ungas påverkan och roll i EU-politiken. Ungas medverkan i politiken är en av nycklarna till hållbara och långsiktiga lösningar. Sveriges EU-representanter Emma Wedner och Isak Öhrlund har just konsulterat Sveriges unga om hållbarhet och inkludering och kommer att ta
med sig deras lösningar till spännande samtal med samhällsaktörer från olika sektorer och på olika nivåer.

I värdskapshuset kommer vi att bjuda på poddsamtal med aktörer från riksdags- och lokalpolitiker, civilsamhället och arbetsmarknadens parter med syftet att öks ungas inflytande som övergripande tema. Medverkan i värdskapshuset är ett samarbete mellan LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och EU-kommissionen i Sverige!

Kontakt

Emelie Nilsson

emelie.nilsson@lsu.se

Kontakt

Johan Gebo

johan.gebo@lsu.se

Liknande nyheter
LSU söker kanslichef!

LSU söker kanslichef!

Vill du vara med och stärka barn och ungas demokratiska organisering? LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer söker nu en kanslichef för att förvalta, leda och utveckla vår verksamhet!

read more