Vi är glada över att välkomna Martin Kihlström som ny kanslichef på LSU under en interim-period på sex månader. I denna roll kommer han att ersätta den tidigare generalsekreteraren och axla ansvaret som den högsta tjänstepersonen på LSU.

Martin Kihlström har en imponerande bakgrund med nästan ett decennium av engagemang inom civilsamhällesstöd, där han har innehaft flera chefspositioner inom Novamedia och Postkodlotteriet. Han har bland annat varit chef för Postkodlotteriets Idrottsstiftelse och kommer senast från rollen som förbundschef på Svenska Volleybollförbundet. Dessförinnan har han haft ledande befattningar som generalsekreterare för Röda Korsets Ungdomsförbund och landschef för Youth for Understanding. Har har tidigare haft engagemang inom flera delar av ungdomsrörelsen, inklusive i elevrörelsen, CISV, Sverok och Röda Korsets Ungdomsförbund. 

“Vi är övertygade om att Martin Kihlströms gedigna erfarenhet från ungdomsrörelsen, idéburen verksamhet och näringsliv kommer att berika LSU:s verksamhet på många sätt. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta driva vår vision framåt för ett LSU som är relevant och ändamålsenligt i tiden och för medlemsrörelsen”, säger LSU:s ordförande Noura Berrouba.

Martin Kihlström påbörjade sin roll som kanslichef i början av augusti och kan kontaktas på martin.kihlstrom@lsu.se

”Hans närvarande, engagerande och målinriktade ledarskap kommer att vara en värdefull tillgång när han tar ansvar för att förvalta och utveckla LSU:s arbete under en övergångsperiod. Med erfarenhet av både nationell och internationell verksamhet, samt en förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden och organisera resurser effektivt, har Martin visat en unik förmåga att bygga upp och underhålla organisationer i förändring”, kommenterar Noura Berrouba. 

 

“Det är med stor entusiasm jag tar mig an denna roll inom en miljö där människor delar en gemensam strävan att skapa förändring och bidra positivt till samhällsutvecklingen”, säger Martin Kihlström.

Kontakt

Martin Kihlström

martin.kihlstrom@lsu.se