1. Home
  2. Nyhet
  3. Nominera till LSU:s styrelse

Årets val

Nu är det dags att nominera till LSU:s styrelse för åren 2020-2021!
Gör det redan nu i detta formulär! 

Vem tycker du ska styra LSU de kommande två åren? Någon från din organisation? Eller kanske du själv?

Nu kan medlemsorganisationerna i LSU nominera kandidater till nästa års styrelse. Organisationer gör det enkelt via formuläret nedan. Vi ser gärna att så många som möjligt blir nominerade, så tveka inte att skicka in en nominering. Vi vill ha era nomineringar senast den 2 september 2019.

Att sitta i styrelsen till LSU är ett utmanande och roligt uppdrag. Vi söker kandidater som är intresserade och engagerade, med erfarenhet från civilsamhället. Vem som helst kan bli nominerad. Exempel på egenskaper vi värdesätter till en framtida styrelse kan du läsa under respektive post. Vi ser gärna att vi får en bredd i nomineringarna och kommer se till styrelsen som helhet, det är därför inte avgörande att en person besitter alla de egenskaper som listas.

De som är nominerade kommer att bli kontaktade av oss, och bli intervjuade antingen i Stockholm eller via telefon i augusti/september. Vi kommer att lägga ett förslag till representantskapet i början på oktober.

Du kan självklart höra av dig till oss i valberedningen på valberedning@lsu.se om du har några frågor eller vill veta mer om någon av posterna.

Vi i valberedningen har antagit en kravprofil med mer detaljerade beskrivningar av egenskaper vi kommer ta hänsyn till i rekryteringsprocessen utifrån intervjuer med sittande styrelse samt en enkät bland medlemsorganisationerna. 
Du kan läsa den här.

Ordförande

Ordförande är ansvarig för föreningen, styrelsens arbete och kommunikation med kansliet. Ordförande är arbetsgivaransvarig och har ett långsiktigt ansvar att leda föreningens strategiska arbete. Posten kan vara delvis eller helt arvoderad.

Till ordförande söker vi någon med erfarenhet inom LSU och kunskap om ledarskap, konflikthantering, strategiskt arbete samt förståelse för politiska processer och LSU:s frågor. 

Vice Ordförande

Som vice-ordförande är du del av presidiet, stöttar ordförande och arbetar med de två delarna av LSUs arbete – Politik och Påverkan och Organisation och Ledarskap. Posten kan vara delvis eller helt arvoderad.

Till vice-ordförande söker vi någon med god ledarskapsförmåga, ekonomisk förståelse, kommunikationsförmåga samt kunskap om LSU:s fokusfrågor och intressepolitiska arbete.

Styrelseledamot

Som styrelseledamot är du del av styrelsen, deltar och röstar på styrelsemöten och är aktiv i arbetsgrupper som din kompetens och dina intresseområden passar med. Det är styrelsemöte 6 gånger per år.

Till ledamot söker vi en bredd av personer från olika delar av civilsamhället som kan bidra med kunskaper och engagemang inom LSU:s olika arbetsområden. Det kan både handla om organisation och ledarskapsfrågor samt påverkansfrågor, både nationellt och internationellt.

Ansökan

I länken nedan lämnar du in din nominering. 

Kategorier

Arkiv