Nu har ni möjlighet att söka medel för nordiska aktiviteter. Ansökan öppnar 16 november med deadline 2 mars eller 16 augusti 2021, beroende på när ni vill genomföra era aktiviteter. 

Med projektet Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) vill vi skapa starkare samarbete mellan unga människor i Norden – med hållbarhet i fokus. Barn- och ungdomsorganisationer med en bra aktivitetsidé kan ansöka om bidrag för att genomföra aktiviteten tillsammans med åtminstone en partnerorganisation i ett annat nordiskt land.

Om ni vill genomföra aktiviteter med en eller flera andra nordiska organisationer så kan ni ansöka om bidrag via NUBF.

Deadline
Ansökan öppnar 16 november och har två deadlines; 2 mars och 16 augusti. Ni kan söka för upp till 80 000 DKK beroende på typ av aktivitet.

Ansökningsprocessen
Alla riktlinjer och ansökningsformulär hittar ni på den gemensamma hemsidan www.nordicyouth.org

 

 

Projektet är ett samarbete mellan de nordiska landsråden och Danmarks regering. NUBF är en del av det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2020, projektet kommer fortlöpa till 2022. Projektet drivs av Dansk Ungdoms Faellesråd (DUF) som är LSU:s motsvarighet i Danmark. Därav är även språket engelska/danska på den officiella hemsidan.  NUBF är förkortningen på det danska namnet Nordiske Unge i Bæredygtige Fællesskaber. 

Emelie Nilsson

TF. Verksamhetsledare Politik och Påverkan, LSU

Kategorier

Arkiv