1. Home
  2. Nyhet
  3. Ny rapport: Ungas perspektiv på arbetsmarknad, fritid och landsbygd

Få unga i Sverige har en positiv bild av landsbygden. De saknar tillgång till samhällsservice, bostäder och arbetstillfällen. Vidare upplever tre av tio att det inte finns tillräckligt med information och stöd för att förbereda unga för arbetsmarknaden. Utrikesfödda deltar i lägre utsträckning i ungdoms- och fritidsverksamhet jämfört med inrikesfödda.

Detta är några av de resultat som framkommer i LSU:s nya rapport “EU och ungas representation: 2019 – 2020”. Rapporten baseras på det arbete som gjorts inom EU:s ungdomsdialog och är en process för att föra fram ungas perspektiv till makthavare på EU- och nationell nivå.  Den bygger på arbetet som Sveriges ungdomsrepresentanter Aza Cheragwandi och Lina Arvidsson gjort under 2019 och 2020 där de samlat in och sammanställt över 1 200 ungas perspektiv och förutsättningar kring arbetsmarknad, fritid och landsbygd.

Många unga anser att de saknar tillräckligt med information och stöd för att förbereda de för arbetsmarknaden. Fler kvinnor än män upplever att informationen och stödet brister. Unga anser även att de saknar förutsättningar som garanterar dem rättvisa arbetsförhållanden. Även om många unga har tillgång till ungdoms- och fritidsverksamhet så visade undersökningen att unga med utrikesfödd bakgrund inte deltar lika utsträckning som andra grupper. Endast 29 procent av unga tycker det finns en positiv bild av landsbygden i Sverige. Undersökningen visar även att många unga anser att det inte finns bra tillgång till bostäder, jobb, utbildning, internetuppkoppling och samhällsservice på landsbygden.

Aza Cheragwandi och Lina Arvidsson har i rapporten lämnat förslag och rekommendationer för att förbättra ungas möjligheter och förutsättningar på arbetsmarknaden, på landsbygden och för fritidssysselsättning. Bland annat behöver civilsamhällsengagemang valideras i utbildning och på arbetsmarknaden. Även studie- och yrkesvägledning på gymnasieskolor behöver utvecklas för att bättre förbereda dagens unga för arbetsmarknadens krav. Det behövs skapas arbetsmöjligheter och kvalitativa utbildningar för unga på lands-och i glesbygd samt förbättra infrastrukturen så att unga kan lättare ta sig fram mellan lands-och glesbygd och städer.

 

Läs rapporten här!

 

Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU

Kategorier

Arkiv