1. Home
  2. Nyhet
  3. Nya medlemsorganisationer i LSU!

LSU har fått tre nya etableringsmedlemmar. Varmt välkomna PUSH Sverige, Stolta Magar och Unga Republikaner! Vi är väldigt glada över att de är en del av LSU.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer samlar barn- och ungdomsorganisationer för att vi gemensamt vill förbättra förutsättningarna för barn och ungas organisering i Sverige och världen. Nu har LSU fått tre nya medlemsorganisationer: PUSH Sverige, Stolta Magar och Unga republikaner.

PUSH Sverige är en ungdomsorganisation där unga samarbetar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. PUSH Sverige samlar individer och medlemsföreningar som vill påskynda omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle.

Stolta Magar är en självständig ungdomsorganisation för barn, ungdomar och unga vuxna med mag- och tarmrelaterade besvär och andra berörda. Stolta Magar arbetar utifrån bland annat normkritiska och antifunkofobiska principer.

Unga republikaner är ett fristående och partipolitiskt obundet ungdomsförbund som driver frågan om arvsmonarkins avskaffande och införande av republik i Sverige. Unga Republikaner är ungdomsförbund till Republikanska föreningen.

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv