1. Hem
  2. Nyhet
  3. Ny ungdomsrepresentant till FN:s Klimattoppmöte

LSU har utsett Amanda Björksell att representera Sveriges unga i FN 2021. Amanda kommer att representera Sveriges unga på COP26, FN:s årliga klimatkonferens. 

COP26 samlar länder som har skrivit på Parisavtalet för att följa upp deras arbete och påskynda åtgärder mot klimatförändringarna. Varje år väljer LSU en representant att bli del av den svenska delegation till klimatkonferensen med syftet att försäkra att barn och ungas perspektiv inkluderas. 

Amanda studerar till agronom på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och är aktiv i ACT Svenska kyrkan. Amanda bestämde sig för att kanalisera sin frustration över hur vi behandlar vår planet till konkreta handlingar och påverkan genom sitt klimatengagemang. Något som Amanda hoppas kunna fokusera på i sitt uppdrag är att belysa ojämlikheter i förutsättningar att göra hållbara omställningar och hur ansvarsbördan fördelas:  

En aspekt av klimatfrågan som är väldigt viktig för mig att lyfta är hur olika personer, olika länder och olika regioner påverkas väldigt olika Både vad gäller direkt påverkan av klimatförändringarna och vilka möjligheter det finns att leva hållbart men också när det kommer till vilka som målas upp som de största utsläpparna. Det behövs ett tydligare intersektionellt synsätt där rättvisa, jämställdhet, ålder, genus och socioekonomiska faktorer inkluderas i klimatdebatten.

I och med att förra årets klimatkonferens blev inställd på grund av pandemin menar Amanda att årets möte är avgörande för ungas framtid: 

Eftersom COP26 har blivit uppskjutet ett år är det även många beslut som har blivit uppskjutna, det innebär att förhandlingarna i år måste bli mycket mer ambitiösa. Det finns ingen tid att vänta utan beslut och åtaganden måste tas snabbt. 

Amanda hoppas att unga röster ska leda till agerande och inte användas bara i ett symboliskt syfte. Amandas mål och ambition är samla och lyfta flera perspektiv och röster, inklusive den privata sektorn med näringsliv och företag, för att kunna representera ungdomsrörelsen på bästa och mest inkluderande sätt.  

Förutom ungdomsrepresentant till COP26 utser LSU varje år representanter till Svenska Unescorådet, FN:s högnivåforum för hållbarutveckling och tredje utskottet i FNs Generalförsamling. Genom utvalda representanter ökar möjligheten för unga att delta och påverka på internationell nivå 

Kontakt

Amanda Björksell

amanda.bjorksell@lsu.se

Liknande nyheter