1. Home
  2. Nyhet
  3. On Shrinking Space in Belarus

On shrinking space in Belarus

The civic space for Belarusian civil society organizations and activists is shrinking by the day through various measures taken by the government. On 21 October, ten members of the European Youth Parliament, a non-profit and non-partisan youth organisation working on active citizenship for young people in Europe, were interrogated. Questions were asked about youth organizations, funding, and political views of the participants. The regime’s restrictions on civil society continues unabated and is also directed towards non-political actors, which further diminishes the freedom of expression and the right to organize.

Measures are needed to protect the civic space of civil society. We stand behind the statement of our partner organization Belarusian National Youth (RADA), the European Youth Forum and the European Youth Parliament in condemning the Belarusian regime’s actions.

Read the statement here.

 

Om krympande utrymme i Belarus

Det demokratiska utrymmet för belarusiska civilsamhällesorganisationer och aktivister krymper dagligen till följd av statliga interventioner. Den 21 oktober förhördes tio medlemmar från European Youth Parliament Belarus som är en icke-vinstdrivande och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som arbetar med utbildningsplattformar för unga i Europa. Det ställdes frågor om ungdomsorganisationer, finansiering och politiska åsikter. Regimens inskränkning av civilsamhället fortsätter oavbrutet och riktas även mot icke-politiska aktörer vilket ytterligare krymper yttrandefriheten och rätten till att organisera sig.

Det krävs åtgärder som skyddar civilsamhället och dess utrymme att agera. Vi står bakom vår partnerorganisation Belarusian National Youth (RADA), European Youth Forum och European Youth Parliaments uttalanden och fördömer regimens inskränkningar av deras rättigheter.

Läs uttalandet här.

Kontakt

Sogend Barzani

sogend.barzani@lsu.se

Liknande nyheter