1. Start
  2. Nyhet
  3. Öppet brev till Sveriges Kvinnolobby

Den 23 mars höll Sveriges Kvinnolobby årsmöte. Sveriges kvinnolobby är en ideellt verksam paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen med 45 medlemsorganisationer. Organisationens arbete sägs vila på feministisk grund. Till årsmötet hade Maktsalongen, som sedan dess har lämnat Sveriges Kvinnolobby, nominerat Signe Krantz till styrelsen. Men under mötet deklarerade valberedningens ordförande att Signe Krantz inte var valbar. Detta eftersom Signe Krantz juridiska kön inte är kvinna och organisationens stadgar definierar styrelsen som ”sju till elva kvinnor”, vilket valberedningens ordförande påpekade inför församlingen.    

Varken Signe Krantz eller Maktsalongen hade innan årsmötet blivit uppmärksammade på att juridiskt kön var avgörande för valbarheten. Efter att inför hela mötet blivit förklarad icke valbar av både ordförande Anna Giotas Sandquist och valberedningens ordförande valde Signe Krantz att dra tillbaka sin kandidatur. Signe Krantz utsattes för förnedring, förminskning och tvingades försvara sin identitet.   

Transpersoners rätt att själva få avgöra sin identitet är och måste alltid förbli okränkbar. Att valberedningen, utan Signe Krantz vetskap, tagit reda på hennes juridiska kön är kränkande. Att detta sedan skulle göra en kvinna icke valbar är direkt transfobisktEn persons juridiska kön säger ingenting om personens identitet. Det juridiska könet bestäms av Socialstyrelsens Rättslig råd efter en långdragen process som är en kvarleva från tvångssteriliseringarna som upphörde 2013. En persons könsidentitet däremot, avgörs av personen själv. Istället för att se till en persons könsidentitet väljer Sveriges Kvinnolobby att utgå från Socialstyrelsens rättsliga råd. Detta menar vi är beklagligt, felaktigt och på inga sätt neutralt.  

Vi ser Sveriges Kvinnolobbys överträdelse som väldigt allvarlig, och att svaret de givit inte på något sätt är en ursäkt. Civilsamhället är röstbärare och den principen har Sveriges Kvinnolobby brustit i. Er roll är att värna mänskliga rättigheter och specifikt kvinnors rättigheter, inte kränka dem. Vi uppmanar Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer att ta aktivt avstånd från Sveriges Kvinnolobbyns agerande, kräva ursäkt och åtgärder. Aldrig ska en civilsamhällesorganisation ifrågasätta en persons identitet och avsikter. Vi ska vara en fristad som skyddar individer och deras rättigheter. För om inte vi, vem?  

Från en rörelse till en annan,   

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer   

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv