Sveriges demokrati är formellt sett jämlik: alla medborgare har lika rättigheter att påverka politiken. Samtidigt har inte alla samma möjligheter att delta i praktiken! Vad är det som avgör om man har bättre eller sämre förutsättningar att delta och vad är konsekvenserna? LSU har ett projekt som ska förbättra ungdomars möjlighet att bli hörda i offentliga utredningar. Ett område där mycket av vår demokrati sker men där förutsättningarna att delta kan vara väldigt olika.  

Inom detta projekt bjuder vi in till ett samtal där alla är välkomna. Med oss har vi Ali Abdelzadeh, docent och lektor vid Högskolan Dalarna. Han kommer dela med sig av sin forskning kring demokratiskt utanförskap och förutsättningarna att delta i demokratiska processer. Det här samtalet kommer vara en möjlighet att lyssna på en del av forskningen, ställa frågor, samt prata med Ali om demokrati och civilsamhälle.  

Samtalet kommer hållas den 19 juni mellan 15–17 på Zoom. Alla är välkomna att delta antingen hela eller en del av tiden. Anmäl dig här så får du en möteslänk utskickad! 

 

Kontakt

Marinn Belloni Lidbrink

marinn.belloni.lidbrink@lsu.se