Noura ler glatt in i bild.

Idag den 25 maj beslutade Regeringen om ledamöter till Arvsfondsdelegationen. Regeringen beslutade idag att välja in LSU:s ordförande Noura Berrouba som ledamot för en mandatperiod på två år.

LSU:s tidigare ordförande Rosaline Marbinah lämnar med det sitt uppdrag i delegationen. LSU vill tacka Rosaline för hur hon företrätt perspektiv från ungdomsrörelsen och barn- och ungdomsorganisationer i Arvsfondsdelegationen. Med Noura som ledamot hoppas vi kunna fortsätta stärka de perspektiven.

Delegationen har i uppdrag av regeringen att fördela medel ur Allmänna arvsfonden till nyskapande ideella projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondsdelegationen har även i uppdrag att ha en samlad strategi för utvärdering och uppföljning av verksamheten och att informera allmänheten om Allmänna arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

Delegationen har nio ledamöter som utses av regeringen.